Vatikán 9. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR/AP-Plinio Lepri)
 
Vo štvrtok 5. júla zomrel vo veku 75 rokov kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg a komorník (camerlengo) Svätej rímskej cirkvi. Svätý Otec František na neho v kondolenčnom telegrame spomína ako na „muža hlbokej viery“, ceneného predovšetkým pre „vzťahy dôvery a uznania“, aké dokázal pestovať s moslimským svetom.

Na snímke kardinál Jean-Louis Tauran

Kardinál Tauran zomrel pri pobyte v Hartforde v štáte Connecticut v USA, kam prišiel na liečbu Parkinsonovej choroby, ktorou dlhodobo trpel. Aj napriek vážnemu ochoreniu sa francúzsky kardinál plne venoval službe predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Ešte v apríli navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s generálnym sekretárom Svetovej ligy moslimov Muhammadom Al-Issaiom.
 
Kondolenčný telegram pápeža Františka
Po prijatí správy o úmrtí kardinála Taurana zaslal pápež František kondolenčný telegram sestre zosnulého kardinála, pani Geneviève Dubert. O svojom spolupracovníkovi v ňom píše ako o osobnosti, ktorá sa „hlboko zapísala v živote univerzálnej Cirkvi“, vložiac sa do služby Krista „s odvahou“, „až do konca“ a „napriek bremenu choroby“. Práve kardinál Tauran mal česť 13. marca 2013 oznámiť celému svetu z loggie Baziliky sv. Petra zvolenie Jorgeho Bergoglia za pápeža.
 
Spomienka blízkeho spolupracovníka Mons. Ayusa Guixota
Najbližší spolupracovník kard. Taurana, sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot v rozhovore pre Vatican News nazval zosnulého kardinála Taurana „neúnavným budovateľom pokoja“ s „osobitnou charizmou“ a „mimoriadnou ľudskosťou“. Mons. Ayuso Guixot hovorí o jeho „práci lásky“ a zameraní na pravdu: „Vždy kráčal za pravdou, stavajúc sa po boku každému človeku.“
Diplomatické kvality zosnulého kardinála vyjadril Mons. Ayuso slovami, že neúnavne dokázal nechávať „otvorené dvere“. Pripomenul aj jeden z jeho obľúbených výrokov: „Kardinál Tauran nám opakoval s iróniou, že ozajstný diplomat je ten, kto dokáže vydržať ticho v mnohých jazykoch“.
 
Životné míľniky kardinála Taurana
Jean-Louis Turan sa narodil 5. apríla 1943 v Bordeaux vo Francúzsku. Po lýceu a dvoch rokoch v diecéznom seminári pokračoval v Pápežskom francúzskom seminári v Ríme a na Pápežskej Gregorovej univerzite dosiahol licenciát z filozofie a teológie. V rokoch 1964-1965 v rámci povinnej vojenskej služby pôsobil ako učiteľ na jednom z katolíckych kolégií v Libanone.
Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal ako 26-ročný, sa stal kaplánom v rodnom meste Bordeaux a zároveň začal študovať kánonické právo na Katolíckom inštitúte v Toulouse. V roku 1973 bol opäť poslaný do Ríma, tentoraz do Pápežskej cirkevnej akadémie, kde sa pripravoval na prácu v diplomatických službách Svätej stolice, pričom dosiahol doktorát z kánonického práva na Gregoriane.
Po ukončení štúdií vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice a prvým miestom jeho pôsobenia sa stala v roku 1975 Apoštolská nunciatúra v Dominikánskej republike. Jeho ďalšie cesty viedli na nunciatúru do Libanonu, odkiaľ bol povolaný v roku 1983 k práci v Rade pre verejné záležitosti Cirkvi.
V rámci svojej práce sa zúčastňoval na viacerých dôležitých medzinárodných konferenciách, ako Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 1984 – 1988, Konferencia o odzbrojení v Štokholme 1984 či Kultúrne fórum v Budapešti 1985. V roku 1988 bol Jean-Louis Turan menovaný za podsekretára Rady pre verejné záležitosti Cirkvi.
V roku 1991 prijal z rúk sv. Jána Pavla II. biskupskú vysviacku ako titulárny arcibiskup. Ďalších 13 rokov pracoval Mons. Tauran na Štátnom sekretariáte ako sekretár spomínanej rady, ktorá sa premenovala na Sekciu pre vzťahy so štátmi. Absolvoval mnohé úradné návštevy krajín a viedol delegácie Svätej stolice na medzinárodných konferenciách.
Dňa 21. októbra 2003 ho sv. Ján Pavol II. kreoval na kardinála a menoval ho archivárom a bibliotekárom Svätej rímskej cirkvi. V roku 2007 ho Benedikt XVI. menoval za predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. V roku 2013 ho pápež František menoval za člena Pápežskej poradnej komisie pre Inštitút pre náboženské diela (IOR).
 
Príspevok Zomrel kardinál Jean-Louis Tauran, muž medzináboženského dialógu zobrazený najskôr Hlavné správy.