Bratislava 22. marca 2018 (HSP/Foto:Internet)
 
Združenia slovenskej inteligencie KORENE a Slovakia plus, Slobodná rada slovenského národa – obnovená SNR s hlbokým zármutkom oznamujú smutnú zvesť, že 18. marca 2018 náhle zomrel dlhoročný aktívny člen združení slovenskej inteligencie PhDr. Jozef Mižák.

Na snímke Jozef Mižák

Pán Jozef Mižák na narodil 18. apríla 1941 v Drienove, okres Prešov. V roku 1963 ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte v Prešove a neskôr pracoval v rôznych pedagogických a iných funkciách, okrem iného aj ako riaditeľ Krajskej štátnej knižnice v Košiciach.
Náš priateľ, spolupracovník a spolubojovník v zápasoch o národnú slobodu Slovákov a obnovenie ich štátnej samostatnosti bol zakladajúcim členom Stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia plus a dlhoročným predsedom jej pobočky – Klubu Košice.
V zosnulom strácajú naše združenia mimoriadne aktívneho a obetavého člena, ktorý sa spontánne zapájal do všetkých významných aktivít našich združení.
Posledná rozlúčka so zosnulým  sa uskutoční vo štvrtok  22. marca 2018 v jeho rodnej obci Drienov.
Česť jeho pamiatke!
Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností
 
Jozef Mižák počas svojho života poskytol rozhovory aj nášmu portálu. Ozrejmil nám svoje názory a postoje, ktoré sa týkali politickej situácie na Slovensku v roku 2016 –
Matičiar Mižák: Ak prestanú médiá podporovať národný záujem, ostane z nich len ministerstvo propagandy. A ľudia vedia akej…
Pútavým rozprávaním nám tiež priblížil dielo Slovanstvo a svet súčasnosti – Mižák o diele “Slovanstvo a svet súčasnosti”, podstate aktuálnych útokov na rodinu i o mládeži, ktorá je inštinktívne národne cítiaca
 
Príspevok Zomrel dlhoročný aktívny člen združení slovenskej inteligencie PhDr. Jozef Mižák zobrazený najskôr Hlavné správy.