Nitra 7. júla 2018 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)
 
Včera všetko v Ponitrianskom múzeu v meste pod Zoborom dýchalo históriou. Uskutočnila sa tam konferencia „Nitra v kontexte významných historických výročí“ a slávnostne sa otvorila výstava „Znovuobjavený archív mesta Nitry“, na ktorej boli predstavené vzácne archívne dokumenty od 17. po 20. storočie nášho letopočtu.

Na snímke otvorenie

Konferencia „Nitra v kontexte významných historických výročí“ sa konala vo veľkej sále Ponitrianskeho múzea a začala o 9. hodine ráno. Na konferencii s prednáškami vystúpili známi odborníci. Celé podujatie sa nieslo v duchu „osudových“ osmičiek v dejinách Nitry. Prevažne udalostiam z roku r. 828 – vysväteniu prvého kostola na území Slovenska arcibiskupom Adalrámom kniežaťu Pribinovi (1190. výročie) venoval svoju prednášku prof. Martin Homza. O výsadách slobodného kráľovského mesta udelených Nitre kráľom Belom IV. v r. 1248 (770. výročie) a o tom, ako v r. 1288 kráľ Ladislav IV. daroval Nitru biskupovi Paškovi (730. výročie) porozprával prof. Ján Lukačka.
PhDr. Peter Keresteš, PhD. mal prednášku „Zápas nitrianskych mešťanov za ich kráľovské privilégiá v rokoch 1288 – 1848“. PhDr. Milan Belej, CSc. oboznámil účastníkov konferencie s vznikom  Československa v roku 1918 a udalosťami v Nitre v tom období.  PhDr. Peter Keresteš, PhD. a Mgr. Ladislav Holečka porozprávali o príprave výstavy „Znovuobjavený archív mesta Nitry“.
O 15. hodine sa uskutočnila vernisáž samotnej výstavy. Táto neordinárna výstava prezentuje písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre. Ako povedal riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Peter Keresteš, mnohé z týchto dokumentov boli zabudnuté a považovali sa za stratené. Viaceré z nich boli „stratené“ takmer 70 rokov. Znovu ich objavili odborníci Štátneho archívu v Nitre – práve preto výstava má taký netradičný názov – „Znovuobjavený archív mesta Nitry“.
Počas vernisáže výstavy sa taktiež uskutočnila aj prezentácia novej publikácie o Pribinovom meste – „Nitra, ako si ťa pamätáme 3“ z produkcie  vydavateľstva AB Art Press. Tretí diel knihy je o Nitre, nitrianskych príbehoch, o ľuďoch, čo tam žili a žijú, doplnený množstvom vzácnych historických fotografií. Autorom knihy je Vladimír Bárta a kolektív vyše desiatich spoluautorov. Pokrstil knihu samotný autor, riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko, primátor Nitry Jozef Dvonč a viceprimátor Ján Vančo.
Eugen Rusnák


 
Príspevok „Znovuobjavený archív mesta Nitry“ alebo vzácna história v dokumentoch mesta pod Zoborom zobrazený najskôr Hlavné správy.