29-ročný člen cirkevného zboru v Nemecku bol odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých chlapcov na 8 rokov bezpodmienečne. Videozáznamy zvrhlých činov dokonca zverejňoval na darknete.