Gábor Gál, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. marca (TASR) – Zmeny v Obchodnom zákonníku sú v druhom čítaní. Novela mení zákonník na základe európskej smernice, predložil ju minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Právna norma má napríklad odstrániť existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní. Tiež pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Smernica by tiež okrem iného mala zaviesť novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s dôrazom na posilnenie postavenia akcionárov pri jej určovaní a vykonávaní.

Ďalej by mala zaviesť novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR