Pre krádež trezora musela poisťovňa zatvoriť svoju pobočku. Na mieste je polícia.