Ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia niekoľko týždňov si vyžiadala lúpež v Bratislave, obeťou ktorej sa stala 76-ročná dôchodkyňa.