Bratislava 27. februára 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)
 
Tvárou v tvár hlbokej a vyčerpávajúcej kríze európskej kapitalistickej integrácie odhaľujúcej jej historické hranice, stojí za to sa presvedčiť, že iná Európa, Európa pre pracujúcich a pre zvrchované štáty je možná a najmä nevyhnutná, píšu komunisti a ďalšíí ľavičiari 

Ilustračné foto

Európa vyznačujúca sa hospodárskym rozvojom a nie stagnáciou a úpadkom. Európa demokratická, podporujúca suverénnosť národov, nie požiadavky nadnárodných neoliberalistických korporácií a ich deštruktívnych tendencií. Európa podporujúca ľudské práva. Nie tie, ktoré sú demagogicky deklarované. Európa plná mieru a spolupráce, nie militarizmu a reálnej vojny s historickou pachuťou krvi. Komunistická strana ide do volieb s vedomím viery v schopnosť slovenského ľudu roztrhnúť reťaze závislosti, na ktorých je založený projekt Európskej únie a jej politickej vlády imperialistickej povahy za pomoci globalizmu. Toto vyžaduje nekompromisné uplatňovanie svojbytnosti slovenského ľudu, ako základného prvku na zmenu existujúcej súvzťažnosti síl v pokrokovom smere. Zrušenie tejto základnej osi a naliehanie na neoliberálny, militaristický a federalistický charakter rozširuje priestor pre extrémnu pravicu a nacionalizmus vo svojej najnebezpečnejšej forme.
Vychádzajúc z daných záverov vstupujú Komunistická strana Slovenska, VZDOR  – strana práce a Front ľavicovej mládeže do týchto volieb a “tým vysielajú jednotný signál ľavicového hnutia na Slovensku” . Navrhujú tak slovenským občanom podľa nich “jedinú skutočne vlasteneckú a ľavicovú alternatívu.”
Ako vysvetľujú, “vlasteneckú, pretože je založená na realizácii suverenity. Práve suverenita má obhajovať záujmy obyvateľov Slovenska a poskytnúť potrebné nástroje na jej rozvoj. Ľavicovú, pretože naozajstný vývoj je neoddeliteľný od spoločenského pokroku a spĺňa potreby pracujúcich a národa s ich neoddeliteľným právom a snahou o lepší život a sociálne spravodlivejšiu Slovenskú republiku”, píše sa v závere komunistov, Vzdoru a ľavicovej mládeže.
 
 
Príspevok Zjednotená ľavica smeruje k voľbám do Európskeho parlamentu zobrazený najskôr Hlavné správy.