Bratislava 11. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Ministerka vyjadrila spokojnosť, že rozpočet pokrýva súdnu reformu z tohto roka
Nadchádzajúci rok bude v znamení personálnej stabilizácie slovenskej justície. Na margo dnes vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).
Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská

V rozpočte jej rezortu je na rok 2018 vyčlenených 400 miliónov eur, výdavky by sa mali medziročne zvýšiť o 9,06 milióna eur (2,32 percenta). „Každý minister by vedel pracovať aj s vyšším rozpočtom, ale zas na druhej strane musím povedať, že štandardný chod a tie základné veci a v zásade aj základné priority máme pokryté,“ zhodnotila.
Ministerka vyjadrila spokojnosť, že rozpočet pokrýva súdnu reformu z tohto roka, teda výdavky na chod nového Exekučného súdu v Banskej Bystrici, alebo napríklad fungovanie nového Registra partnerov verejného sektora. „Čiže nečerpáme na to zvnútra systému, z tohto hľadiska je to v poriadku,“ skonštatovala.
Ministerka sa v rámci priorít zamerala na vytvorenie predpokladov na stabilizáciu zamestnancov v súdnictve, ako aj v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Tam máme nejaké zdroje navyše, je to pre každú časť kapitoly plus štyri milióny, s ktorými budeme pracovať a to je podľa mňa dôležité,“ zdôraznila.
Budúcoročný rozpočet tak vytvára priestor pre nárast platov justičných zamestnancov a príslušníkov zboru ZVJS. V ZVJS pritom nepôjdu celé štyri milióny eur do miezd, ale zhruba 2,5 milióna eur bude poskytnutých cez príspevky na bývanie. Predstavou Žitňanskej je, aby ZVJS tieto príspevky nasadil v tých regiónoch Slovenska, kde má problém obsadzovať pozície v zbore.
„Ja by som bola skôr za cielenú podporu tam, kde máme problém, ale určite to bude na debatu medzi generálnym riaditeľom ZVJS a mnou a vo výsledku vedenie zboru prijme stratégiu, ako s tým pracovať,“ ozrejmila.
Šéfka rezortu tento rok ohlásila dva zámery na riešenie priestorovej situácie bratislavských súdov a tiež ministerstva spravodlivosti a Najvyššieho súdu. Do budúcoročného rozpočtu sa nedostal ani jeden zámer. Žitňanská vysvetlila, že na riešenie otázky sídla ministerstva sú prostriedky výhľadovo vyčlenené v rozpočte na rok 2019.
Polovica – 200 miliónov eur – z navrhovaného rozpočtu je vyčlenená pre súdnictvo, 164 miliónov eur pre väzenstvo. Rozpočet samotného ministerstva je na úrovni 14,4 milióna eur, zvyšných 20 miliónov eur je nasmerovaných do medzirezortných programov. Rast rozpočtu zapríčinili najmä osobné výdavky, celkovo stúpajú o 6,27 percenta. Je tu premietnutá valorizácia platov z roku 2017 a dopočet zákonných náležitostí sudcov.
Celkové kapitálové výdavky sú pre rok 2018 rozpočtované na sumu 8,73 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 58,8 percenta. Spôsobil ho fakt, že tento rok boli jednorazovo poskytnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu ústavov väzenstva a na súdnu reformu, ktorá sa uvádzala do praxe. V budúcom roku pôjdu kapitálové výdavky opäť do rekonštrukcie ústavov, pokračovať budú aj investičné akcie v oblasti súdnictva.