Žilina 28. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Žiline pripravilo v roku 2016 v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia celkom 819 vzdelávacích aktivít pre 27.844 detí z materských a základných škôl v Žilinskom kraji, z nich bolo na tému doprava 361 aktivít pre 12.600 detí

Ďalšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na trestnoprávnu zodpovednosť, drogové závislosti, obchodovanie s ľuďmi, šikanovanie, dopravnú výchovu či extrémizmus.

Ilustračné fotoIlustračné foto

Podľa správcu Nadácie Kia Motors Slovakia Dušana Dvořáka sa v spolupráci s KR PZ v Žiline podarilo zorganizovať projekt, ktorý deti upozorňuje na všetky nástrahy. “Zároveň ich vzdeláva v tom, ako sa v týchto nebezpečných situáciách správať. Prevenciu v tejto oblasti vnímame ako veľmi dôležitú súčasť výchovy detí materských a základných škôl,” povedal Dvořák.

“Som veľmi rád, že nadácia podporuje realizáciu našich preventívnych projektov a aktivít. Vďaka tejto podpore boli a sú rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity veľmi pozitívne vnímané zo strany cieľových skupín a celej spoločnosti,” podotkol riaditeľ KR PZ v Žiline Ivan Špánik.

Preventistka KR PZ v Žiline Marianna Marenčáková upozornila, že prevencia sa týka nielen dopravnej situácie, ale aj rastu látkových a nelátkových závislostí, nízkeho právneho vedomia, problémov extrémizmu a migrácie, ochrany životného prostredia a obchodovania s ľuďmi. “Jednou z najčastejšie riešených tém je okrem dopravnej výchovy aj šikanovanie, vrátane kyber šikanovania. Deti sú v porovnaní s obdobím spred desiatich rokov oveľa otvorenejšie, rozhľadenejšie, majú oveľa väčšie množstvo informácií, ktoré často nedokážu správne filtrovať. Na druhej strane ťažšie znášajú autority, veľmi často sú neschopné riešiť jednoduché problémy, sú oveľa agresívnejšie a ambicióznejšie. Veľmi často zaujmú postoj – čo ma nepáli, nehasím,” uviedla Marenčáková.

Mnoho rodičov podľa nej pracuje aj v dvoch zamestnaniach alebo sa radšej venuje koníčkom, ako by sa porozprávali s deťmi o ich problémoch a postojoch. “Deti práve pre nezáujem rodičov hľadajú iné spôsoby a osoby, s ktorými by svoje radosti a starosti zdieľali, poradili sa alebo vyžalovali sa. Bohužiaľ, sú to často neznáme osoby na sociálnych sieťach. A práve prevencia kriminality je jedným zo spôsobov, ako čiastočne pomôcť deťom a mladým ľuďom správne sa zorientovať v potenciálne rizikových situáciách,” uzavrela Marenčáková.