Doposiaľ neznámy typ humanoida, ktorý dostal prezývku „Žena-X“ (X-Woman) žil spoločne s neandertálcami a moderným typom človeka pred 50.000 až 30.000 rokmi. Druh zistený na základe analýzy DNA fosilizovaného prsta podporuje teóriu, že v určitej dobe vedľa seba koexistovali rôzne druhy hominidov. O novom náleze informovali vedci s tým, že ide o prvý druh, ktorý bol určený nie na základe odlišností v stavbe kostrových pozostatkov, ale pomocou analýzy DNA. Druh Ženy-X žil už v Ázii v čase, keď ľudskí priami predkovia zahájili migráciu z Afriky. Analýza DNA zameraná na mitochondriálnu DNA predstavuje gény odovzdávané po materskej línii. Podrobnejší rozbor ukázal, že Žena-X mala spoločné znaky s neandertálcami i s nastupujúcimi zástupcami Homo sapiens. Novoobjavený druh začal migráciu z Afriky pol milióna rokov pred predkami neandertálcov. Homo sapiens z africkej kolísky vyrazil len pred 50.000 rokmi. Niektoré tlupy rôznych druhov hominidov žili často nie príliš ďaleko od seba – okolo 90 kilometrov. Podľa všetkého sa tiež jednalo o lovcov mamutov. Vývoj hominidov naznačuje, že bol oveľa pestrejší, než sa doteraz vedci domnievali. Pravekí ľudia žili aj na území mesta Bojnice (vzácne nálezisko dávneho sveta neandertálcov v strednej Európe). V areáli Prepoštskej jaskyne (dnes Múzeum praveku) boli nájdené tisícky kostí lovených pravekých zvierat a kamenných pravekých nástrojov. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.