Žiaci žilinskej SOŠ poľnohospodárstva praxujú nielen na družstvách

Žilina 5. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová )

Stredná odborná škola (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, ktorá vznikla v roku 1960, vzdeláva žiakov v študijných odboroch zameraných na agropodnikanie, veterinárstvo, sadovníctvo a krajinársku tvorbu, poľnohospodársky manažment a má aj vyššie odborné štúdium – vidiecka turistika.
Na snímke Stredná odborná škola (SOŠ)poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

Podľa riaditeľa školy Ľubomíra Schvarca navštevuje 460 žiakov 18 tried. “Štvorročné odbory s maturitou majú 16 tried a dve triedy sú vyššieho odborného vzdelávania – pomaturitného štúdia. Študijný odbor agropodnikanie je zameraný na poľnohospodársky manažment, agroturistiku a kynológiu. Študijný odbor záhradníctvo na sadovnícku a krajinársku tvorbu, študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena má zameranie veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe. Ďalšími študijnými odbormi sú ekonomika pôdohospodárstva a manažment regionálneho cestovného ruchu,” uviedol Schvarc.
Na snímke Ľubomír Schvarc, riaditeľ Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Doplnil, že tento školský rok predstavili žiaci a pedagógovia školu na vidieku v základných školách v okresoch Čadca, Bytča, Žilina, Považská Bystrica, Trenčín, Martin a Prievidza. “Nepovedal by som, že robíme nábor, ale skôr prezentáciu školy. A robia ju žiaci. Pedagóg si berie žiakov, ktorí majú vytvorené krátke prezentácie odborov a aj odpovedajú na otázky. Čo sa nám osvedčilo, pretože žiaci viacej veria žiakovi, ako keď to prednáša pedagóg. Výsledok bol, že berieme 110 žiakov a mali sme prihlásených 270,” povedal Schvarc.
Teoretickú časť vyučovania absolvujú podľa neho študenti predovšetkým v areáli školy. “V odborných učebniach, bežných triedach, ale aj v praktických priestoroch. Máme záhradnícke centrum a v našej záhrade priamo v areáli využívame aj malú záhradnícku techniku. Na prax chodia študenti podľa odborov do výrobných podnikov, kde pracujú, buď pod vedením pedagógov, alebo inštruktorov. Sú to napríklad záhradnícke firmy, veterinárne nemocnice, poľnohospodárske družstvá, zariadenia cestovného ruchu v rámci agroturistiky či cestovné kancelárie,” podotkol riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
Na snímke výcvikový areál kynológie na Strednej odbornej škole (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Doplnil, že SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku sa už desať rokov venuje aj cestovnému ruchu. “Región Považia, Oravy a Liptova si absolventov cestovného ruchu vyžaduje. Na jednej strane sú informácie, že absolventov cestovného ruchu je dosť a sú na trhu nadbytoční. Ale rôznym cestovným kanceláriám, informačným centrám, penziónom, agrocentrám chýbajú kvalifikované pracovné sily cestovného ruchu, ktoré ovládajú predovšetkým jeden až dva cudzie jazyky. Žilinský samosprávny kraj má v pláne do roku 2020 cestovný ruch ako prioritu. Preto si myslím, že aj tento odbor zapadá do kolekcie odborov vo vzťahu k prírode, k realizácii sa ľudí v dovolenkách a aj v agroturistike,” dodal riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

ZDROJ >>

Komentujte :)