Bratislava 18. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
 
Siedmy ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania IT zručností na Slovensku, identifikoval viacero nedostatkov v IT znalostiach žiakov a študentov

Ilustračné foto

Najväčšie medzery majú v otázkach kybernetickej bezpečnosti. Informovali o tom autori testu z IT Asociácie Slovenska na dnešnej tlačovej besede na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s tým, že v testovaní použili dve verzie testu. Jednoduchšia verzia bola určená pre základné školy, tá druhá pre študentov vysokých a stredných škôl.
Priemerná úspešnosť testu pre stredné a vysoké školy klesla zo 42,59 percenta v roku 2017 na 36,6 percenta. Riešiteľom v tomto teste robila najväčšie problémy kategória Bezpečnosť a počítačové systémy. Priemerná úspešnosť testu bola 20,82 percenta, učitelia dosiahli 35,37 percenta. Výsledky ukázali, že študenti majú problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu, posúdením dôveryhodnosti informácií, ale aj s identifikáciou bezpečnostných hlásení počítača. Test riešilo takmer 15 500 stredoškolákov a vysokoškolákov.
Riešitelia testu pre základné školy mali slabé výsledky v kategóriách Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Priemerná úspešnosť bola 31,09 percenta respektíve 30,80 percenta. Priemerná úspešnosť v teste pre základné školy vzrástla z 39,56 percenta na 46,10 percenta. Na testovaní sa zúčastnilo viac ako 13 000 riešiteľov zo 602 základných škôl.
Autori IT Fitness Testu tvrdia, že na nepriaznivých výsledkoch sa podpísala slabá kvalita a rozdiely vo vyučovaní informatiky. Školy by sa mali podľa nich viac venovať úlohám a komplexnejším projektom, prepájaniu poznatkov z viacerých oblastí a v širších súvislostiach. Zároveň je podľa autorov potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu a analýze informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko poukázal na fakt, že podľa expertných analýz vznikne do roku 2020 v IT oblasti okolo 500 000 pracovných miest, ktoré bude problematické obsadiť a počet pracovných pozícií v IT každoročne stúpne o tri percentá.
Na testovaní sa v tomto roku zúčastnilo 28 829 ľudí. Testovanie je rozdelené na dve základné časti: nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešitelia testovali svoje vedomosti v piatich kategóriách – Internet, Bezpečnosť a Počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje a Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Test pre základné školy obsahoval 20 otázok, o čosi náročnejší bol test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverilo 25 otázok.
 
Príspevok Žiaci majú problémy s kybernetickou bezpečnosťou, vyplýva to z výsledkov IT Fitness Testu zobrazený najskôr Hlavné správy.