Bratislava 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Zemanová tvrdí, že otvoriť 12. ťažobné pole je ako nevidieť svoj odraz v zrkadle
Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) sa podľa opozičnej strany SaS nevzdávajú a nepočúvajú, že výroba elektriny z hnedého uhlia sa stáva spoločensky a ekologicky neprijateľnou. Liberáli takto reagovali na snahy HBP otvoriť 12. ťažobné pole.
Na snímke Anna Zemanová

“Dopady výroby elektriny z hnedého uhlia na zdravie a životné prostredie sú neúmerné k využitiu energie zo spaľovania uhlia. Zotrvávanie v snahe otvoriť 12. ťažobné pole je ako nevidieť svoj odraz v zrkadle,” konštatovala poslankyňa strany Anna Zemanová.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR totiž začalo opätovne s procesom posudzovania vplyvov ťažby v 12. ťažobnom poli dobývacieho priestoru Nováky na životné prostredie. Vplyvy zámeru Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) bude skúmať po tom, čo o tom rozhodla osobitná komisia ministra životného prostredia.
Verejnosť sa môže k zámeru novej ťažby HBP vyjadriť do 21 dní od jeho zverejnenia, lehota jej začala plynúť 26. septembra, informoval envirorezort na svojej stránke.
Zemanová však za zásadnú v tejto súvislosti považuje najnovšiu analýzu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), kde členovia Klubu ekonomických analytikov pri hodnotní užitočnosti jednotlivých opatrení pre slovenskú ekonomiku vyslovili najväčšiu mieru súhlasu s obmedzením podpory uhoľného baníctva.
Zároveň poukázala na to, že slovenské hnedé uhlie patrí k menej kvalitným, lebo má vysoký obsah síry, ktorá sa pri výrobe elektriny uvoľňuje do ovzdušia. Oxidy síry podľa nej zvyšujú náchylnosť na ochorenia dýchacích ciest, ciev a srdca. Dlhodobo to vedie k poškodeniu vývoja dýchacích ciest u detí, k skráteniu veku dožitia a k zvýšenej úmrtnosti na mozgové mŕtvice a infarkty.
“Elektráreň v Novákoch je dlhodobo suverénne najväčším znečisťovateľom ovzdušia oxidmi síry,” upozornila Zemanová. Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva nariaďuje podľa nej každej ťažobnej spoločnosti na Slovensku vydobyť ložisko racionálnym spôsobom, pričom sa musia vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie. “Škodlivé látky zo znečisteného ovzdušia sa ukladajú v pôde, prenikajú do povrchových i podzemných vôd, do živých organizmov a následne znečisťujú celý potravinový reťazec,” opísala.