Bojnice 17. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR- Radovan Stoklasa)

Hornonitrianske obce žiadajú orgány Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby odbornejšie a intenzívnejšie obhajovali záujmy miest a obcí Slovenska a rokovali so štátom o financovaní prenesených kompetencií. Uzniesli sa na tom na sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) vo štvrtok v Bojniciach

Na snímke Radomír Brtáň

“Je to veľmi vážna téma. V médiách počúvame stále informácie, ako má samospráva dostatok peňazí a máme vysoké podielové dane. Je pravdou, že podielové dane sa napĺňajú, ale na druhej strane bolo schválených neskutočne veľa noviel zákonov, ktorými boli mestám a obciam uložené povinnosti,” načrtol predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.

Ide podľa neho o zimnú údržbu chodníkov, navyšovanie poplatkov za skládkovanie odpadu, ako i obedy zadarmo a mnohé ďalšie veci, ktoré obce čakajú. “V poslednom čase to bola novela zákona o dani z príjmov, kde dôjde k výpadku na podielových daniach. V parlamente je zákon o revíziách detských ihrísk, čo sú veci, ktoré budú zaťažovať obecné rozpočty,” podotkol.

ZMO HN chce v tejto súvislosti podporiť orgány ZMOS s vládou SR, aby sa tieto veci prehodnotili a prehodnotili sa aj všetky príjmy, ktoré plynú do rozpočtov miest a obcí Slovenska. “Keď začneme financovať všetky prenesené kompetencie, obce to zvládnu s veľmi odretými ušami. Čo je najväčší problém, zastaví sa rozvoj na miestnej úrovni, či už je to rekonštrukcia komunikácií, budov, alebo ďalšie veci, ktoré nám vyplývajú i zo zákona, pretože sme povinní s každým jedným eurom nakladať efektívne, hospodárne a účelne. Všetky finančné zdroje sa presunú do spomínaných oblastí,” priblížil.

ZMOS v tejto súvislosti pripravil i audit kompetencií obcí a miest, ktorý má slúžiť ako podklad na rokovanie so štátom. “Audit kompetencií prenesených výkonov jasne preukázal to, čo tvrdíme už dávnejšie. Či už matričný, alebo stavebný úrad, ktoré fungujú ako prenesený výkon štátnej správy, sú nedofinancované zo strany štátu a tento stav je už ďalej neudržateľný,” ozrejmil podpredseda ZMOS Radomír Brtáň.

Zo strany ZMOS je podľa neho možná jedine argumentácia a komunikácia, či už so zákonodarcami alebo partnermi, orgánmi, ktoré majú možnosť ovplyvniť to, akým spôsobom bude financovaná štátna správa a práve prenesený výkon na samosprávy. “Ja sám viem z vlastnej skúsenosti, že stavebný úrad musíme dofinancovať a nestačia nám zdroje, ktoré nám posunie štát na pokrytie nákladov súvisiacich s chodom úradu,” dodal.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj