Spišská Nová Ves 10. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Po dvoch úspešných ročníkoch Líderskej animátorskej školy (LAŠ) sa Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) rozhodlo poskytnúť účastníkom aj tretí ročník vzdelávania v oblasti rozvoja vodcovských zručností, ktorý sa bude otvárať začiatkom septembra v Diecéznom centre mládeže (DCM) Archa v Bojničkách. Registrácia účastníkov je otvorená do 30. apríla 2018.

Ilustračné foto

Líderská animátorská škola je jednoročný vzdelávací program, cieľom ktorého je ponúknuť účastníkom neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj vedomostí, praktických skúseností a zručností v oblasti vodcovstva, vedenia a rozvoja ľudí. Poslaním LAŠ je formácia kresťanských lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, schopnosti motivovať iných a vytváraniu funkčnej spolupráce v regióne medzi spoločenstvami. „Účastníci tejto formácie porozumejú svojmu obdarovaniu, naučia sa rozvíjať ľudí, uvidia väčší obraz toho čo Boh robí na Slovensku a v neposlednom rade budú veľkým prínosom pre svoje spoločenstvo,” hovorí Eduard Filo, koordinátor a jeden z hlavných organizátorov LAŠ.
Vzdelávanie sa tentokrát uskutoční v DCM Archa v Bojničkách a pozostáva zo 7 víkendov a 5-dňového letného kempu. Pričom tri víkendy vzdelávacieho programu sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Novinkou tohto ročníka bude možnosť absolvovať stáž pod vedením skúsených lídrov celoslovenských iniciatív, projektov a platforiem.
Program jednotlivých víkendov pozostáva z teoretických a praktických blokov, zážitkových aktivít, práce v skupinkách, diskusii s pozvanými hosťami a osobných konzultácií s členmi tímu. Školu vedie tím, ktorí tvoria lídri spoločenstiev z rôznych regiónov Slovenska a certifikovaní lektori. Inšpiráciou a pridanou hodnotou tohto vzdelávania sú viacerí prednášajúci hostia z rôznych oblastí vodcovstva.
Líderskú animátorskú školu zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) pod záštitou predsedu ZKSM, PhDr. ThDr. Jána Buca, PhD. a tajomníka Rady pre  mládež a univerzity KBS, ThLic. Ondreja Chrvalu. Viac informácií o LAŠ nájdete na stránke https://www.animator.sk/liderska-animatorska-skola.
ZKSM sa už dvadsaťsedem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.
TK KBS informovala Monika Takáčová
 

Príspevok Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže opätovne ponúka vzdelávanie v oblasti rozvoja vodcovských zručností zobrazený najskôr Hlavné správy.