Kolísanie hladín cukru ohrozuje život

Podľa odhadov medzinárodných organizácií u ďalších 33 % populácie ochorenie zatiaľ nie je ...