Bratislava 19. decembra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)
 
Keď sa v súčasnosti ministerstvo vnútra pokúša sprísniť zákon o strelných zbraniach, prebieha aj verejná diskusia. Načo vlastne chcú niektorí ľudia nosiť zbrane? Jednoducho preto, že nie je až také ľahké “nosiť” so sebou stále policajta. Ďalšou výhodou je, že nosenie zbrane výrazne zrovnoprávňuje slabšieho. A zvýhodňuje práve ženy

Ilustračná snímka

„Každá ďalšia žena, ktorá skryte nosí zbraň, znižuje mieru vrážd žien až 3 – 4-násobne ako znižuje mieru vrážd u mužov každý ďalší muž, nosiaci zbraň skryte,“ uvádza John R. Lott v knihe Viac zbraní, menej kriminality. V Amerike sa hovorí „Boh stvoril všetkých ľudí, ale Sam Colt ich zrovnoprávnil“. Zbrane umožňujú ženám, starším a ďalším fyzicky slabším čeliť na rovnakej úrovni silnejším ozbrojeným a neozbrojeným kriminálnikom. Nikto nie jeľahkým terčom v tých štátoch USA, kde dokonca staré ženy nosia zbrane.
Beatrice Turner, 89-ročná černoška a stará mama, sa zobudila jedno ráno na zvuk vykopnutia predných dverí. Hneď siahla po svojom revolveri, popri posteli vyšla zo spálne zbadajúc 120-kilového muža, ktorý sa vlámal do jej domu. Vystrelila jeden náboj na jeho hlavu, síce netrafila, ale násilník sa otočil a utekal, následne bol zaistený políciou.
Každé 1% zvýšenie v držaní zbrane vedie k 4% poklesu násilnej kriminality, s čím súvisí zníženie nákladov vo výške 3 mld USD pre obete, podľa Lottových odhadov. Ďalej analyzoval ako narastajúci počet ľudí nosiacich zbraň ovplyvňuje násilnú trestnú činnosť a zistil, že na každé 1% nárastunosenia pištole v populácii vraždy klesli o 30%, znásilnenia o 6% a napadnutia o 5%. Pre porovnanie 1% nárast v miere zatknutí má za následok len1% pokles násilných trestných činnov. Ďalej analyzoval ako narastajúci počet ľudí nosiacich zbraň ovplyvňuje násilnú trestnú činnosť a zistil, že na každé 1% nárastunosenia pištole v populácii vraždy klesli o 30%, znásilnenia o 6% a napadnutia o 5%.
Pre porovnanie 1% nárast v miere zatknutí má za následok len1% pokles násilných trestných činnov. Malé náklady pre občanov na ozbrojenie samých seba (Lott odhaduje okolo 50 USD na rok) sú úplne na súkromných jednotlivcoch, kým platy pre viac policajtov vyžadujú navýšenia v problematických štátnych rozpočtoch. Prichádza k záveru, ženajekonomickejším spôsobom ako znížiť mieru násilnej kriminality v spoločnosti je dovoliť občanom, ktorí rešpektujú zákony, aby nosili zbrane nasvoju obranu.
Košice, Slovensko: Niekoľko dní pred Vianocami (2011) muž vstúpil do supermarketu Kaufland s nožom, aby tu dobodal svoju bývalú priateľku,pracujúcu v pokladni, a potom pokojne stál a čakal na príchod polície, kým ona zomrela na vykrvácanie. Okolostojaci neurobili nič.
Utah, USA: V apríli 2012 muž zobral kuchynský nôž, ktorý práve kúpil v obchode Smith a začal útočiť na náhodných zákazníkov. Ďalší zákazníkvytiahol zbraň a prikázal mužovi odhodiť nôž, držal ho pod hrozbou zbrane, až kým neprišla.
Ostrava, ČR: V januári tohto roku ukončila bezdôvodný útok násilníka na dvoch cestujúcich v električke 27-ročná žena tým, že vytiahla naňho zbraň. Muž prestal vyvádzať, sadol si a na najbližšej zastávke vystúpil. Podľa polície, ktorá žene udelila medailu za odvahu, predišla tak ďalšiemu vážnemu ublíženiu na zdraví.
Sebaobrana je viac ako len obránenie seba samého/samej. Ochota jednotlivcov brániť seba zvyčajne predstavuje aj ochotu brániť ostatných. Zbraň zdlhodobého hľadiska nestojí tak veľa. Nákup dobrej zbrane za 300eur, ktorá vydrží niekoľko desaťročí, je naozaj malým nákladom. Malé nepohodlie nosenia zbrane o stále ľahšej váhe (250g) je porovnateľné s nosením mobilného telefónu, čo je dnes štandardom.
Ak máte doma hasiaci prístroj, tiež dúfate, že ho nikdy nebudete musieť použiť. Ak by však nastala taká situácia, práve ten vám zachráni život. Tak je to aj so zbraňou. Nemusíte byť tou obeťou práve vy, ale môžete zachrániť život niekomu inému.
Nie je lepšie mať so sebou túto maličkosť, ktorá je poistením, že keď násilník zaútočí, človek nie je odkázaný na jeho milosrdenstvo?
Spoliehať sa, že vás polícia ochráni, je až naivné, keďže zvyčajne ide o sekundy. Pretože kriminálnici si vždy vedia zadovážiť zbraň aj nelegálne, je dôležité, aby bezúhonní občania mali možnosť legálne sa obrániť.
V USA každý rok 200 000 žien použije úspešne zbraň na obranu proti sexuálnemu zneužívaniu. Dve obsiahle štúdie (uvedené na konci tejto petície) zistili, že v USA každý rok je zbraň použitá v intervale medzi 1,5 milióna až 2,5 milióna prípadov. To znamená, že zbrane sú použité 80-krát častejšie na ochranu života občanov ako na siahnutie na život. Autori štúdie vysvetľujú: „Výskum konzistentne ukázal, že obete, ktoré odporujú so strelnou zbraňou alebo inou zbraňou, sú v oveľa nižšej miere obraté o svoj majetok pri prepadoch a krádežiach. Obete, ktoré odporujú so zbraňou, sú navyše podstatne menej často zranené ako tie, ktoré odporujú iným spôsobom, a dokonca aj menej často zranené ako tie, ktoré vôbec neodporujú.“
Ešte dnes máte poslednú možnosť podporiť dve hromadné pripomienky k novele zákona o strelných zbraniach a strelive, ktoré sú proti sprísneniu vlastnenie zbraní. Petíciu Centra pre bioetickú reformu s hromadnou pripomienkou za ochranu života sebaobranou nájdete TU. Hromadnú pripomienku združenia vlastníkov strelných zbraní Legis Telum môžete podpísať TU – podpisom dáte pripomienke, ktorá je v medzirezortnom konaní, väčšiu váhu. Po registrácii na tomto portáli je možné ju podpísať. Tento podpis nevyžaduje použitie žiadneho identifikačného zariadenia. Iba samotnú registráciu.
Jana Ray-Tutková
 
Príspevok Zbraň zrovnoprávňuje ženu proti útočníkovi. Posledná možnosť pripomienkovať novelu zákona, ktorý okliešťuje právo bezúhonného brániť sa pri ohrození života zobrazený najskôr Hlavné správy.