Nitra 22. novembra 2019 (HSP/Foto:Slavica)

Občianske združenie Slavica s finančnou podporou Nadácie ZSE zorganizovala včera  výtvarný kurz „Symboly v ornamentálnej tvorbe“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Nitre na Dolnočermánskej ulici. Výtvarný kurz bol určený všetkým, bez ohraničenia veku, ktorí majú záujem o kultúrne a umelecké dedičstvo Slovanov. Výtvarný kurz bol pokračovaním kurzu „S ornamentom svetom“, ktorý sa uskutočnil v roku 2018. Obsahom kurzu „Symboly v ornamentálnej tvorbe“ bola  propagácia a podpora ľudovej kultúry, umenia a tradícií Slovanov

Záber zo semináru

Ako pre náš portál uviedol organizátor kurzu, predseda občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina, cieľovými oblasťami daného projektu sú: prezentácia kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnej – osvetovej činnosti, podpora vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých v oblasti kultúry. Organizátori podujatia chceli prezentovať slovenské ornamentálne umenie, zvyšovať záujem širokej verejnosti a  médií o našu minulosť a umenie, vytvárať priestor na poznávanie a reflektovanie našej vlastnej identity, sprostredkovať symboliku v slovenskej ornamentálnej tvorbe.

Záber zo semináru

Podľa Miloša Zverinu, účastníci podobných aktivít sa vždy snažia prispievať k prezentácii a propagácii slovenskej kultúry, pôsobiť inšpiratívne v slovenskom kultúrnom a umeleckom prostredí, podporovať rozmanitosť slovenskej ornamentálnej tvorby, jej jednotlivých prvkov, pestovať lásku a vkus ku kultúre a umeniu, zvyšovať záujem širokej verejnosti i médií o kultúru a umenie, výstavy a výtvarného kurzu, prispievať k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného a ornamentálneho umenia, pôsobiť inšpiratívne v kultúrno – umeleckom prostredí.

Záber zo semináru

Samotný kurz sa skladal z dvoch častí: predpoludňajšia teoretická časť a potom po hodinovej obedňajšej prestávke nasledovala praktická časť kurzu, keď účastníci mohli využiť teoretické vedomosti, ktoré získali v prvej časti, použiť na vytváranie rôznych slovanských symbolov. Sprievodným podujatím kurzu bola výstava „Čaro slovanského symbolu“, ktorá prezentovala pôvodnú Kultúru a Duchovno Karpatských a Podunajských Slovienov. Tiež v priebehu kurzu bola prezentovaná nová, úplne čerstvá kniha z vydavateľstva Nitrava „Škola slovanského symbolu“, ktorú doviezli z tlačiarne iba niekoľko hodín pred začiatkom kurzu.

Záber zo semináru

Cena tohto kurzu bola 19 eur, pre deti do 15 rokov zdarma. V cene kurzu boli zahrnuté: kniha „Škola slovanského symbolu“, kniha „Škola slovenského ornamentu“, Staroslovienska omaľovánka, rôzne pomôcky (farebné pastelky, fixky, farbičky, obyčajné ceruzky č. 1 a č. 3, guma a strúhadlo so zásobníkom, výkresy, sololitové doštičky atď.). Občerstvenie účastníkov  kurzu tiež bolo zdarma.

Záber zo semináru

Na výtvarnom kurze „Symboly v ornamentálnej tvorbe“ sa zúčastnilo približne 30 záujemcov. V popoludňajšej časti kurzu – praktickej – všetci kreslili grafické návrhy na 3 témy: Idol (Kumír) Slovanov, Karpatský ozdobný stĺp a Karpatský ornament.

Záber zo semináru

Organizátor kurzu Miloš Zverina pre náš portál povedal, že symbolika je veľmi dôležitou súčasťou našej pôvodnej kultúry a zároveň kľúčom k pochopeniu duchovného sveta našich dávnych predkov. Pôsobí na nás prostredníctvom symbolov, znakov, písmen, mytologických bytostí, rozprávkových hrdinov, čísiel, farieb a podobne. „Sprostredkúva svojmu okoliu určité posolstvá a myšlienky. Tento tajomný svet predstáv, myslenia a spôsobu videnia našich dávnych predkov obsiahnutý v ich kultúre a symboloch sa nášmu rozumu a tzv. vedeckému nazeraniu na svet môže zdať na prvý dojem nezrozumiteľný. K objavovaniu tohto cenného kultúrneho dedičstva prispieva archeológia, etnografia, heraldika, folkloristika, lingvistika a iné vedy, vedné disciplíny a náuky,“ uviedol.

Záber zo semináru

Podotkol, že slovanská symbolika je spoločným kultúrnym dedičstvom všetkých slovanských národov, a preto patrí aj nám Slovákom (Slovenom-Slovienom). „Uchovávanie starej múdrosti a kultúry bolo vždy prvoradým záujmom našich predkov a je aj našou prirodzenou povinnosťou chrániť toto dedičstvo a odovzdávať ho svojím potomkom. Naši predkovia používali symboly počas mnohých tisícročí, o čom svedčí množstvo dôkazov. Dnes sa najčastejšie tieto symboly objavujú pri archeologických vykopávkach, v ľudovej architektúre, predmetoch dennej potreby, zbraniach, odevoch a ich využitie v ľudovej kultúre pretrváva do dnešných dní (výšivky a remeselné výrobky),“ poznamenal Miloš Zverina.

Pripomenul, že najstaršie archeologické nálezy, na ktorých boli vyobrazené rôzne symboly, sa našli, napríklad, na nálezisku pri obci Mizin – Černihivská oblasť na Ukrajine a ich vek sa odhaduje na 17 000 rokov. Ide predovšetkým o slnečné symboly a meandre. Ďalšie významné náleziská z mladšieho obdobia z výskytom symbolov, boli objavené na strednom Dunaji v lokalite Vinča a Lepenski Vir (Srbsko). „Naši predkovia za starých čias používali tieto symboly cielene, pretože vedeli, že každý z týchto symbolov má špecifický kultový alebo ochranný (oberegový) význam a mystickú silu,“ zdôraznil v závere Miloš Zverina.

Eugen Rusnák

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj