Bratislava 20. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Podmienky, ktoré musí spĺňať riaditeľ školy či školského zariadenia, sa meniť nebudú. Plénum NR SR totiž v stredu nepodporilo novelu zákona o pedagogických zamestnancoch od Ota Žarnaya (nezaradený), ktorý chcel zmierniť tvrdosť zákonnej podmienky ukončeného funkčného inovačného vzdelávania.

Na snímke Oto Žarnay

V súčasnosti totiž platí, že riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ako aj ostatní vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci, musia pre výkon funkcie spĺňať okrem všeobecných aj špecifické požiadavky. Tými sú kvalifikačné predpoklady, absolvovaná prvá atestácia, splnená podmienka dĺžky praxe a ukončené funkčné vzdelávanie najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie.
Žarnay upozornil, že funkčné vzdelávanie je limitované maximálnou hranicou sedem rokov platnosti, pričom jeho absolvovanie v lehote a pred ukončením jeho platnosti je významnou podmienkou na výkon vedúcej funkcie. V opačnom prípade môže byť riaditeľ odvolaný. “Prax ukazuje, že práve táto skutočnosť je predmetom mnohých nespravodlivých postupov, keď zriaďovateľ zákonnú možnosť, nie povinnosť, odvolať nepohodlného riaditeľa školy, pri včasnom nesplnení podmienky absolvovania funkčného inovačného vzdelávania, využíva,” uviedol Žarnay.
Svojou novelou chcel preto stanoviť, že táto podmienka bude splnená aj vtedy, ak funkčné inovačné vzdelávanie reálne prebieha v čase uplynutia platnosti certifikátu a nový platný certifikát predloží tento pracovník do šiestich mesiacov od uplynutia platnosti pôvodného. “Veľmi často sa stáva, že riaditelia sa riadne a včas prihlásia na funkčné inovačné vzdelávanie ku akreditovaným poskytovateľom, ale to sa neuskutoční, najčastejšie pre okamžitú nenaplnenosť, a tým sa dostávajú do kritickej situácie, keď je ohrozená ich pozícia vo funkcii,” dodal Žarnay.
Poslanci nepodporili ani návrh novely zákona o neziskových organizáciách, ktorým chcela Viera Dubačová (nezaradená) upraviť kompetencie zakladateľa neziskovky a tiež zodpovednosť riaditeľa aj vo vzťahu k zakladateľovi.
 
Príspevok Žarnay neuspel, zákon o pedagogických zamestnancoch sa zmierňovať nebude zobrazený najskôr Hlavné správy.