Bratislava 25. augusta 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Upraviť a posilniť pôsobenie školských rád navrhuje nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Oto Žarnay. Preto na septembrovú schôdzu parlamentu predkladá návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Na snímke Oto Žarnay

Cieľom predkladanej novely zákona je podľa poslanca “posilnenie demokratických inštitútov v žiackej školskej rade na zamedzenie iba jej formálnej existencie a zväčšenie reálnych možností riešenia problémov a podnetov žiakov prostredníctvom rady školy”.
Okrem toho Žarnay predpokladá, že novelou zákona by sa rozšírila pôsobnosť žiackych školských rád a žiaci by sa aktívnejšie zapájali do života a organizácii ich školy. Rovnako by sa podľa neho prehĺbil pozitívny postoj k občianskej spoločnosti a patriotizmu prostredníctvom zážitkového učenia.
Návrh zákona určuje minimálnu frekvenciu zasadnutí žiackych školských rád, aby sa zabránilo formalizácii tohto samosprávneho orgánu a povinnosť predkladať finančné požiadavky žiackej školskej rady v písomnej podobe riaditeľovi školy. Riaditeľ následne by mal povinne svoje signované a odôvodnené rozhodnutie k tejto požiadavke pripojiť. Rovnako návrh zákona rozširuje pôsobnosť všetkých žiackych školských rád, ako aj osobitne stredoškolských, vzhľadom ich už vyššiu zrelosť a schopnosť spolurozhodovať o živote komunity i v jej závažnejších otázkach.
Žarnay je presvedčený, že zavádzanie demokratických inštitútov do samosprávnej praxe žiackych školských rád je jednou z najlepších ciest pre výstavbu a posilnenie budúcej generácie občianskej spoločnosti. “Prostredníctvom nich získavajú deti a mládež možnosť spolupodieľať sa na riadení vlastnej školskej komunity, čím získavajú skúsenosť a reálnejší pohľad na fungovanie celej society, vytvárajú sa schémy správania a myslenia, ktoré v budúcnosti ovplyvnia nie len ich samotných, ale aj spoločnosti.
Abstraktné pojmy ako demokracia, voľby, verejný záujem, či participácia nadobudnú reálnu podobu a zároveň účasť na dianí komunity podporuje kritické myslenie, kreativitu a rozvíja schopnosť riešenia problémov v zastupiteľskej podobe,” uviedol poslanec v dôvodovej správe k návrhu.
Pripomenul, že zastarané pôsobenie a kreovanie žiackych školských rád dostalo v minulom roku po požiadavkách a tlaku stredoškolákov pozitívnejšiu podobu, ktorá má dnes bližšie k modernej demokratickej spoločnosti. “V okresanej podobe boli zohľadnené ich požiadavky na zákonnú zmenu pre existenciu tohto samosprávneho orgánu. No i napriek ich najlepším snahám, prax ukazuje existenciu mnohých komplikácií, najmä zo strany vedenia školy, na ich sebarealizáciu. Návrh zákona dáva legálnu možnosť obrátiť sa na radu školy, ako orgánu so širokým komunitným zastúpením, so sťažnosťami a podnetmi, pokiaľ neuspeli u vedenia školy a povinnosť rady školy sa týmito sťažnosťami a podnetmi zaoberať,” uviedol.
Nezaradený poslanec tvrdí, že správne nastavenie demokratických inštitútov už v žiackych samosprávach je mimoriadne prínosné, no so vzdialenou návratnosťou. “Perspektíva lepšej a udržateľnej spoločnosti stojí nad všetkým, čo dnes považujeme za nezmeniteľné a možno aj správne,” uzavrel s tým, že potreba zmien v praxi je dnes nevyhnutnosťou.
 
Príspevok Žarnay navrhuje posilniť pôsobenie školských rád zobrazený najskôr Hlavné správy.