Bratislava 20. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)
 
Návrh novely zákona určoval minimálnu frekvenciu zasadnutí žiackych školských rád

Na snímke poslanec NR SR Oto Žarnay (nezaradený)

Upraviť a posilniť pôsobenie školských rád navrhoval nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Oto Žarnay. Preto na septembrovú schôdzu parlamentu predkladal návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jeho návrh však neprešiel. Poslanci ho neposunuli do druhého čítania. Cieľom predkladanej novely zákona bolo podľa poslanca “posilnenie demokratických inštitútov v žiackej školskej rade na zamedzenie iba jej formálnej existencie a zväčšenie reálnych možností riešenia problémov a podnetov žiakov prostredníctvom rady školy”. Okrem toho Žarnay predpokladal, že novelou zákona by sa rozšírila pôsobnosť žiackych školských rád a žiaci by sa aktívnejšie zapájali do života a organizácii ich školy. Rovnako by sa podľa neho prehĺbil pozitívny postoj k občianskej spoločnosti a patriotizmu prostredníctvom zážitkového učenia.
Návrh novely zákona určoval minimálnu frekvenciu zasadnutí žiackych školských rád, aby sa zabránilo formalizácii tohto samosprávneho orgánu, a povinnosť predkladať finančné požiadavky žiackej školskej rady v písomnej podobe riaditeľovi školy. Riaditeľ následne by mal povinne svoje signované a odôvodnené rozhodnutie k tejto požiadavke pripojiť. Rovnako v novele navrhoval rozšíriť pôsobnosť všetkých žiackych školských rád, osobitne stredoškolských, vzhľadom na už vyššiu zrelosť a schopnosť študentov spolurozhodovať o živote komunity.
 
Príspevok Žarnay navrhoval posilniť pôsobenie školských rád, ale neuspel zobrazený najskôr Hlavné správy.