Bratislava 19. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Klenba zapojených korún stromov zmierňuje vysoké teploty a chráni tak život v lese pred globálnym otepľovaním. Vo svojej štúdii publikovanej v odbornom časopise Science to tvrdí medzinárodný kolektív vedcov, ktorého súčasťou bol aj František Máliš z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a Národného lesníckeho centra

Ilustračné foto

Vedecká komunita dokazuje otepľovanie klímy na základe presných meraní tisícok klimatických staníc na celom svete, ktoré sú zväčša umiestnené na otvorenom priestranstve. Medzinárodný tím vedcov, ktorý viedol Švajčiarsky federálny inštitút pre výskum lesa, snehu a krajiny (WSL) a Cambridgeská univerzita, však analyzoval klimatické otepľovanie vnútri lesných porastov a preukázal, ako sa otepľovanie pod korunami stromov líši od toho na otvorenom priestranstve. Florian Zellweger z WSL spolu s kolegami merali teplotu v lesoch na sto lokalitách v Európe vrátane oblasti Poľany, kde ich realizoval Máliš. Merania vedci následne skombinovali v počítačovom modeli s historickými údajmi o hustote zapojenia korún stromov, ku ktorým zase prispeli historické záznamy z trvalých typologických plôch Národného lesníckeho centra zaradené do databázy forestREplot.

Otepľovanie klímy zaznamenané na otvorenom priestranstve podľa vedcov nedostatočne odzrkadľuje zmeny teplôt v lesoch. Ak je zápoj korún hustejší, lepšie chráni organizmy žijúce v lese pred otepľovaním. Ak sa však zápoj korún zníži, teplota vnútri lesného porastu rýchlo stúpa. „Toto poznanie je kľúčové pre pochopenie pôsobenia klimatickej zmeny na biodiverzitu lesa,“ vysvetlil Zellweger.

Všetky organizmy majú optimálne klimatické podmienky, v ktorých sa im darí najlepšie. S narastajúcimi teplotami sa viac darí teplomilnejším druhom, ktoré nahrádzajú chladnomilnejšie organizmy, ktoré zase môžu migrovať na iné miesta. Podľa štúdie sú však optimálne teploty lesných druhov rastlín významne nižšie ako aktuálne hodnoty, čo znamená, že je lesná vegetácia oneskorená v prispôsobení sa na nové klimatické podmienky. V kontexte globálnej klimatickej zmeny to znamená, že mnohé druhy žijú v menej vhodných podmienkach, ktoré sa stále zhoršujú.

Ak sa navyše k tejto situácii pridá aj strata ochranného pôsobenia zápoja korún stromov, organizmy žijúce v lesoch za normálnych okolností sú náhle vystavené dodatočnému silnému otepleniu, na ktoré nie sú dostatočne pripravené. Mnohé druhy nie sú schopné zmenu prostredia prežiť a nahradia ich iné, ktoré sa lepšie prispôsobia novým podmienkam, ako napríklad suchšej pôde. Často to pritom môžu byť invázne, nepôvodné druhy. „Tieto procesy ovplyvňujú budúci charakter lesných porastov na dlhé roky a môžu negatívne pôsobiť na plnenie rôznorodých funkcií lesa,“ priblížil Máliš. Ako dodal, v súčasnosti, keď sa klimatická zmena stupňuje, je veľmi dôležité „implementovať aktuálne vedecké poznatky do spôsobov obhospodarovania lesa“.

Zdroj