Washington 28. apríl 2017 (HSP/RT/Foto:Pixabay)

Rozhodnutie tradične ľavicového federálneho odvolacieho súdu umožňuje zamestnávateľom zaplatiť ženám menej ako mužom za rovnakú prácu, pokiaľ bol muž v predchádzajúcom zamestnaní platený za svoju prácu viac a zamestnávateľove zásady umožňujú použitie minulých platov na určenie súčasnej mzdy

Vo štvrtok rozhodol deviaty obvodný odvolací súd v prípade Aileen Rizovej, zamestnankyne, ktorá žalovala okresné verejné školy v meste Fresno v Kalifornii po tom, ako zistila, že za rovnakú prácu dostala menej, ako jej mužskí spolupracovníci.
Rizová žalovala školu v roku 2014 a tvrdila, že napriek tomu, že jej bola vyplatená vyššia mzda ako jej platil predchádzajúci zamestnávateľ, jej mužskí kolegovia mali vyššie mzdy ako ona až o 10.000 dolárov.
Podľa žaloby škola “uznala, že žalobkyni zaplatila za rovnakú prácu menej ako jej mužským kolegom.” Rizová sa sťažovala na nespravodlivosť, avšak škola oponovala, že jej plat bol určený podľa platového rozpisu známeho ako “Standard Operation Procedure 1440.”
Keď bola Rizová najatý ako matematický konzultant v roku 2009, škola jej stanovila nástupný plat prostredníctvom politiky, v ktorej pripočíta 5 % k predchádzajúcemu platu každého nového zamestnanca.
Okres tvrdil, že nárast miezd motivuje potenciálnych zamestnancov, aby opustili svoje predchádzajúce pracovné miesta, pretože im bude zaručené, že získajú viac peňazí. Tvrdili tiež, že politika je objektívna, bráni zvýhodňovaniu a podporuje konzistentnosť.
Trojčlenná komisia od februára zrušila rozhodnutie nižšieho súdu a odvolala sa na rozhodnutie súdu z roku 1982, podľa ktorého zamestnávatelia môžu používať predchádzajúce informácie o mzdách za predpokladu, že ich využijú primerane a majú obchodnú politiku, ktorá to oprávňuje.
“Toto rozhodnutie je krok nesprávnym smerom, ak sa snažíme naozaj zabezpečiť, aby ženy mali rovnaké pracovné príležitosti a rovnaké odmeňovanie,” povedala Deborah Rhodeová, ktorá vyučuje právo rovnosti pohlaví na Stanfordskej právnickej fakulte. “Nemôžete použiť predchádzajúce diskriminačné nastavenie platu, aby ste ním ospravedlnili budúcu diskrimináciu.”
Kancelária školy Fresno County odvtedy revidovala svoju mzdovú politiku po tom, ako 1. januára 2016 nadobudol účinnosť Kalifornský zákon o rovnakej mzde. Podľa nového zákona majú zamestnávatelia v štáte zakázané platiť rôzne mzdy mužom a ženám s rovnakou kvalifikáciou.
Napriek tomu sa v žalobe nezmieňuje zákon o rovnakej mzde štátu, pretože nadobudol účinnosť po tom, čo Rizová podala žalobu a súdy nerozhodli, či sa zákon bude uplatňovať spätne.
Rizovej právnik, Dan Siegel, povedal pre Associated Press, že sa nerozhodli, či sa chystajú predložiť prípad Najvyššiemu súdu Spojených štátov amerických.
“Logiku rozhodnutia je ťažké akceptovať,” povedal Siegel. “Ospravedlňuje systém, ktorý zachováva nerovnosť žien.”