Bratislava 28. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)
 
Zamestnávatelia a stredné odborné školy (SOŠ) nie sú spokojné so vzdelávaním v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Budúcnosť prináša výzvy v tejto oblasti, na ktoré pracovný trh na Slovensku nie je pripravený. Poukázali na to na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave zástupcovia zamestnávateľov a škôl, ktorí zároveň predstavili niektoré návrhy na riešenie tejto situácie.

Na snímke zľava zástupca Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Gabriel Galgóci, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska Felix Dömény a obchodný riaditeľ pre verejný sektor spoločnosti Cisco Systems Slovakia Marián Puttera

Cieľom dohody IT Asociácie Slovenska (ITAS) s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) a Digitálnou koalíciou v spolupráci so SOŠ vyučujúcimi odbory IKT by mal byť aj nový systém hodnotenia a zabezpečenia kvality vzdelávania na stredných odborných školách vzdelávajúcich v odboroch. “Navyše chceme pripraviť nový špičkový študijný odbor pre štvrtú priemyselnú revolúciu,” dodal prvý viceprezident ITAS a viceprezident RÚZ Mário Lelovský.
“Na Slovensku máme veľký problém s nedostatkom IT špecialistov,” skonštatoval. ITAS spolu s partnermi chcú zistiť v prieskume aktuálne potreby zamestnávateľov v oblasti kvalifikácie absolventov odborov IKT. “V prvom rade chceme zaviesť sledovanie kvality jednotlivých škôl,” priblížil Lelovský s tým, že potrebujú zistiť, aká je uplatniteľnosť absolventov v praxi, aký majú plat a podobne.
Súčasne je ich zámerom udržať kvalitu výučby IKT odborov. “Chceme si dať záležať na tom, aby to vyučovali školy, ktoré na to majú predpoklady, ktoré majú materiálovo-technické vybavenie, to znamená technológie, ale ktoré na to vedia zabezpečiť aj kvalitný učiteľský personál,” zdôraznil Lelovský.
Zároveň požiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o zvýšenie normatívu pre zabezpečenie a zaplatenie potrebných odborných pedagógov aj pre lepšie materiálové a technické vybavenie škôl. “Napíšeme výzvu dnes, v deň učiteľov, na ministerstvo školstva, aby sa zásadným spôsobom zaoberala identifikáciou normatívov,” poznamenal Lelovský s tým, že súčasná výška normatívov nepostačuje na zabezpečenie kvalitnej výučby v týchto odboroch. Rovnako vyzvú štát na podporu činnosti sektorových rád.
Na spoločnom postupe sa dohodla ITAS s partnermi na minulotýždňovom stretnutí v Poprade, z ktorého vyplynulo, že každý rok na neuplatniteľné odbory putuje suma 250 miliónov eur. Slovensko by sa podľa predstaviteľov zamestnávateľov a škôl malo lepšie pripraviť na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu.
 
Príspevok Zamestnávatelia ani školy nie sú spokojné so vzdelávaním v oblasti informačných a komunikačných technológií zobrazený najskôr Hlavné správy.