Košice 2. mája 2017 (HSP/Foto: TASR – Michal Svítok)

Zamestnanci spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia, združení v Odborovom zväze KOVO, svojim protestom dňa 12. apríla 2017 pred areálom spoločnosti v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach, donútili vedenie firmy k zmene rozhodnutia. Pracovné zmeny zamestnancov sa vrátili na pôvodnú dĺžku, teda na 12 hodinovú pracovnú zmenu, čím sa vytvoril priestor na primeraný oddych zamestnancov medzi ich pracovnými zmenami.
Ilustračné foto

Pri doterajších, 8-hodinových zmenách, totiž zamestnanci končili napr. o 22-ej hodine večer a opätovne nastupovali na rannú zmenu o 6.00 hod., u mnohých pritom nerátajúc takmer hodinový presun do práce a z práce, čo bolo dlhodobo nezvládnuteľné. V spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia pracuje približne 170 zamestnancov, z toho asi 130 v nepretržitej prevádzke. Prevádzka tejto spoločnosti sa zaoberá výrobou plechoviek, zamestnanci pracujú pri zvýšenej záťaži v dôsledku tepla a hluku, v rizikových kategóriách 3. a 4. Aj preto je dostatočný oddych pre nich základom bezpečnej a bezúrazovej práce (informovali sme TU).
Situácia v podniku sa vyhrotila začiatkom tohto roka rozhodnutím nového slovenského manažmentu spoločnosti, aby sa zmenili pracovné podmienky zamestnancov-  hlavne pri rozvrhu pracovných zmien, nedodržania dĺžky povinných prestávok medzi zmenami a pri prideľovaní dovolenky zamestnávateľom bez prihliadania na záujmy zamestnancov. Keďže v ich prípade išlo o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, zamestnávateľ bol povinný sa – v zmysle Zákonníka práce – na týchtozmenách dohodnúť zo zástupcami zamestnancov z miestnej Základnej organizácie OZ KOVO.
Napriek tejto povinnosti však zamestnávateľ urobil jednostranné rozhodnutie, a preto sa zamestnanci za svoje požiadavky a práva rozhodli zabojovať. Pod vedením Odborového zväzu KOVO zorganizovali v stredu, 12. apríla, protestné zhromaždenie pred podnikom, na ktorom upozornili, že svoje práva si vziať nedajú a že rozhodnutie zamestnávateľa je v rozpore z legislatívou, čo v konečnom dôsledku po preskúmaní potvrdil aj Inšpektorát práce v Košiciach. Napriek niekoľkomesačným rokovaniam oboch strán sa však stále nedarilo dospieť k dohode. Neústupčivosť zamestnávateľa zmeniť svoje rozhodnutie napokon prinútilo zamestnancov zorganizovať sa a verejne protestovať. Na proteste sa zúčastnilo okolo 100 zamestnancov zo zmien, ktoré práve nepracovali.

Posun v rokovaniach
Výsledkom bol posun v spoločných rokovaniach, pričom slovenské vedenie nakoniec povolalo k rokovaciemu stolu aj zahraničných manažérov, zodpovedajúcich aj za podnik v Kechneci. Na rokovaniach boli za zamestnancov prítomní členovia Základnej organizácie OZ KOVO– spolu s odborníkmi z OZ KOVO a členom predsedníctva Rady OZ KOVO za Košický kraj, Jánom Šlaukom.
Po opakovanom preverení na inšpektoráte práce, ktoré potvrdilo stanovisko OZ KOVO a zamestnancov, sa manažment spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia a zástupcovia zamestnancov nakoniec dohodli. Pracovné zmeny sa vrátili na pôvodnú dĺžku, teda 12 hodinovú pracovnú zmenu – tak, ako predtým-  čím sa vytvoril priestor na primeraný oddych medzi pracovnými zmenami.
Ďalším krokom zamestnancov bude dohodnutie podnikovej kolektívnej zmluvy, ktorej návrh už zamestnanci zamestnávateľovi predložili. Teda malo význam osloviť OZ KOVO a založiť odborovú organizáciu v spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia sa zamestnancom oplatilo. Odborové organizácie ako zástupcovia zamestnancov majú v Zákonníku práce svoje právomoci, vďaka ktorým sa môžu zamestnanci spolupodieľať na zlepšení svojich pracovných i mzdových podmienok.
Informácie redakcii poskytol Ján Šlauka – člen predsedníctva Rady OZ KOVO.