Bratislava 15. júna 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Liberáli tvrdili, že domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách
Možnosť domáceho vzdelávania žiakov nielen na prvom, ale aj na druhom stupni základných škôl (ZŠ), sa zavádzať nebude. Plénum Národnej rady SR dnes totiž nepodporilo návrh novely školského zákona z dielne opozičných poslancov za SaS Branislava Gröhlinga, Eugena Jurzycu, Martina Poliačika a Natálie Blahovej.
Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS)

Liberáli tvrdili, že domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni funguje vo viacerých európskych krajinách. “Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybranou osobou vo výsledkoch, sociálnej a emocionálnej zrelosti nezaostávajú za svojimi rovesníkmi navštevujúcimi školu,” argumentovali.
Podľa SaS je domáce vzdelávanie vhodné pre žiakov, ktorí si vyžadujú individuálny prístup pri výučbe prispôsobený ich potrebám. “Jeho zavádzanie zároveň nevedie k hromadnému odchodu detí zo škôl, vzhľadom na to, že väčšine pracujúcich rodičov vyhovuje štandardný spôsob vzdelávania ich detí. Domáce vzdelávanie zvyčajne volia rodičia z objektívnych dôvodov, ako sú špeciálne potreby dieťaťa alebo časté sťahovanie rodiny,” uvádza sa v dôvodovej správe. Na Slovensku pritom existujú prípady, kedy domáce vzdelávanie vykonávajú rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.
Novela mala zároveň zrušiť podmienku splnenia kvalifikačných predpokladov pre pedagogického zamestnanca osobou, ktorá vykonáva domáce vzdelávanie. Právna norma mala tiež aktívne zapojiť školu do individuálneho vzdelávania. Komisionálne skúšky, ktoré má v súčasnosti absolvovať žiak v individuálnom vzdelávaní, mala novela nahradiť preverením vedomostí, ktorých rozsah a podobu určí učiteľ povinného predmetu, a to minimálne raz na konci každého polroka.
Jedným z aktuálnych problémov rodín, ktorých deti sa vzdelávajú v individuálnom vzdelávaní, je podľa SaS absencia učebných materiálov a pomôcok. V súčasnosti na základe nariadenia vlády predstavuje normatív na žiaka v individuálnom vzdelávaní desať percent normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Liberáli to chceli zvýšiť na 40 percent s cieľom, aby bola kmeňová škola schopná poskytnúť žiakovi všetky potrebné učebné materiály, ako aj prípadné stretnutia či konzultácie s vyučujúcimi nad rámec pravidelného preverovania vedomostí.