Bratislava 2. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude zavedené v roku 2023. Schválila to na dnešnom rokovaní vláda na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne o rok

Ilustračné foto

Vláda v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu schválila aj ďalšie zmeny zákona o opatreniach, ktoré sú v pôsobnosti MŽP. Do skončenia mimoriadnej situácie neplynú napríklad bežné lehoty, v rámci ktorých musí štát poskytnúť lesníkom finančné kompenzácie za škody spôsobené živočíchmi či kompenzácie za obmedzenie bežného lesného obhospodarovania.

Lehoty sa pozastavili aj v konaniach týkajúcich sa životného prostredia, pri ktorých je potrebný osobný kontakt. Ide napríklad o konania, v ktorých je nutné vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo dokumentácie či verejného prerokovania zo strany štátnych orgánov, samospráv alebo iných účastníkov konania.

V prípade vzniku povodní počas mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom sa predkladanie správ a vyhodnotení škôd prekladá na obdobie po zrušení mimoriadneho stavu. Rovnako sa ruší povinnosť príslušných orgánov štátnej správy, ktoré majú na starosti odpadové hospodárstvo, overiť za účasti zástupcu obce, či umiestnením nelegálneho odpadu bol alebo nebol spáchaný trestný čin. Toto opatrenie neplatí iba v prípade, že odpad môže ohroziť zdravie alebo život občanov. Ak bolo občanovi nariadené odstránenie nelegálne umiestneného odpadu do určitej lehoty, tá počas mimoriadnej situácie neplynie.

O podporu z Environmentálneho fondu budú môcť žiadatelia požiadať do 15. decembra, termín zverejňovania špecifikácií fondu na stránke fondu sa posúva na 31. augusta. Envirorezort zároveň navrhol, aby boli záverečné správy o množstve podzemných vôd a geotermálnej energie odovzdané MŽP do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd by podľa MŽP mali byť v súlade so zákonom do konca roku 2021.

Zmena zákona, ktorú dnes na návrh MŽP schválila vláda, bude posunutá do parlamentu na schválenie v skrátenom legislatívnom konaní.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj