Bratislava 4. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)
 
Dušan Jarjabek zhodnotil zasadnutie Výboru pre kultúru a médiá NR SR, ktorému predsedá konštatovaním, že v RTVS nedošlo k porušeniu zákona. Výbor odporučil riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi aktívnejšie komunikovať svoje pozície smerom k verejnosti.

Na snímke Dušan Jarjabek

Rokovanie výboru sa z plánovanej hodiny a trištvrte natiahlo na vyše päť hodín, pričom vyše troch hodín na zasadnutí sedel aj riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Poslancom odpovedal na otázky ohľadne situácie v RTVS, najmä v súvislosti s listom časti zamestnancov vedeniu a odchodom niekoľkých redaktorov. Na otázku redaktorky, či Rezník svojím vystúpením členov výboru presvedčil, Dušan Jarjabek odpovedal:
„Tu nešlo o to, či bol niekto presvedčivý či nepresvedčivý. Na tomto zasadnutí bolo veľmi veľa skutočných emócií, veľmi veľa rozpráv o konkrétnych ľuďoch z RTVS, čo sa mne osobne, ak mám byť úprimný, veľmi nepáči, pretože každý z nás má svoje subjektívne názory, a ako povedal podpredseda rady Kákoš, objektívne reakcie sa robia najhoršie subjektívnymi ľuďmi. Najdôležitejším výstupom z tohto stretnutia je to, že nebol porušený zákon. To je alfa a omega celého nášho stretnutia. No a ide práve o to, aby generálny riaditeľ RTVS tieto veci vedel odkomunikovať voči verejnosti lepšie ako doteraz. Aby sa zapojil do nejakého dialógu, aby sa viac komunikovalo s verejnosťou, lebo to nekomunikovanie je na škodu. Niektoré veci sme sa napríklad dozvedeli po prvý raz práve tu teraz na výbore. Výbor teda vyzval pána generálneho riaditeľa, aby veci komunikoval na verejnosti oveľa intenzívnejšie ako doteraz, aby do tej konfrontácie išiel.
 
Spomínali ste, že ste sa na výbore dozvedeli nejaké nové veci. Čo konkrétne ste mali na mysli?
My sme sa od jednej aj druhej strany predovšetkým chceli dozvedieť, či bol alebo nebol porušený zákon.
 
A zákon teda porušený nebol?
Zákon evidentne porušený nebol. A keď nebol porušený zákon, tak potom to celé vyzerá len ako boj novinárov s novinármi. To je však situácia, ktorú my dosť ťažko môžeme riešiť. Keď novinári hovoria o zlej situácii, o zlej atmosfére, ktorá tam je, ako legislatívne zachytíte dobrú či zlú atmosféru? To predsa nie je o atmosfére, ale o profesionálnom dodržiavaní zákona.
 
Dá sa za tým vidieť príbuznosť s protestmi z námestia SNP, kde protestujúci tiež nemajú žiadne uchopiteľné argumenty, iba vytvárajú „revolučnú“ atmosféru?
Podľa mňa je celá táto situácia o komunikatívnosti. Je to o debatách, zdôvodňovaní. Keď sa prestane rozprávať, je zle. Malo by sa komunikovať oveľa viac ako sa komunikuje, zdôvodňovať isté veci a možno by sme predišli týmto rôznym nedorozumeniam.
Ivan Lehotský
 
Príspevok Zákon porušený nebol, hovorí predseda výboru NRSR Dušan Jarjabek. Celá doterajšia „kauza RTVS“ je teda len v rovine emócií zobrazený najskôr Hlavné správy.