Bratislava 3. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Martin Meissner)

Slovensko musí v súvislosti s novým programovým obdobím využívania fondov Európskej únie v rokoch 2021 až 2027 splniť základné podmienky, vrátane súvisiacich kritérií, najneskôr do 31. decembra 2020. Zároveň je krajina povinná zabezpečiť ich uplatňovanie počas celého budúceho sedemročného obdobia

Ilustračné foto

Vyplýva to z materiálu Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda na návrh podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD).

Splnenie základných podmienok ako súboru legislatívnych, strategických a koncepčných podmieneností na zabezpečenie výsledkovo orientovaného implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2021 – 2027 bude mať už od začiatku nového programového obdobia priamy vplyv na celkovú úspešnosť využívania eurofondov. Cez plnenie základných podmienok sa posudzuje pripravenosť členských štátov realizovať špecifické ciele. Splnenie požadovaných kritérií ešte pred začiatkom, alebo v čo najkratšom čase od začiatku oprávnenosti výdavkov na programové obdobie 2021 – 2027 má zabezpečiť úspešné čerpanie eurofondov. Spoločné ustanovenia o implementácii fondov EÚ v budúcom období obsahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z mája 2018.

“Základné podmienky nahrádzajú ex ante kondicionality, ktoré boli povinné pre jednotlivé členské štáty v programovom období 2014 – 2020,” uviedol úrad vicepremiéra v materiáli. Základné podmienky sú rozdelené na horizontálne a tematické. V podmienkach Slovenska budú horizontálne základné podmienky aplikovateľné pre všetky operačné programy. Jednotlivé tematické základné podmienky budú súhrnne vyhodnocované na úrovni príslušného programu. “Stručné vyhodnotenie plnenia základných podmienok bude obsiahnuté aj na úrovni Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na dôležitosť operačného programu, ako hlavného programového dokumentu, sa aplikovateľnosť a plnenie horizontálnych a príslušných tematických základných podmienok bude vyhodnocovať za každý špecifický cieľ v rámci fondov EÚ,” priblížil Rašiho úrad.

Zodpovedné ministerstvá, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie a Protimonopolný úrad SR budú každé tri mesiace zasielať Centrálnemu koordinačnému orgánu, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhodnotenie plnenia základných podmienok až do ich splnenia do konca roka 2020. V prípade nesplnenia základných podmienok bude materiál obsahovať aj návrh nápravných opatrení pre ich splnenie v čo najkratšom čase. Priebežný odpočet plnenia základných podmienok na národnej úrovni bude posudzovať Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Úrad vicepremiéra upraví pravidelné monitorovanie ich plnenia v rámci systému riadenia a kontroly fondov EÚ v budúcom období.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj