Vplyvom modernej doby je slovenčina neustále otvorená nátlaku zahraničia a dôsledkom toho je mimo iného aj postupné transformovanie nášho jazyku. Čoraz viac používame neologizmy, kancelarizmy či iné technické a špecializované pojmy, ktoré sa do nášho jazyka prepašovali len pred niekoľkými rokmi. Moderné výrazy vytláčajú tradičné pojmy, vznikajú nové slová a tradičná slovenčina postupne ustupuje do úzadia a dáva priestor súčasnosti, 21. storočiu.
 
No aj mladým ľuďom stojacich na čele pokroku dajú zabrať mnohé, často cudzie, slovenské slová. Pre iných zasa ide o jednoduchú hračku, ktorú rozlúsknu za pár sekúnd, a tak sme si pre teba pripravili neľahký kvíz. Ten si poriadne podá predovšetkým tvoju pasívnu zásobu a preverí, ako veľmi si pripravený na nával nových slov a či ovládaš tie súčasné.
 
Mnoho z nich sa na našom území totiž ešte pred niekoľkými rokmi nepoužívalo, no doba sa posúva dopredu raketovým tempom a v mnohých profesiách sa slovíčka ako kalambúr či atrofovať menia na bežný žargón. Dokážeš sa v nich orientovať? Nezabudni nám do komentárov napísať svoj výsledok!

Čo znamená atrofovať?

Čo znamená atrofovať?
ovládnuť
zmenšiť
narušiť
zničiť
Čo znamená konsolidovať?

Čo znamená konsolidovať?
dospieť k dohode
odstrániť nedostatky
uviesť do poriadku
vyriešiť konflikt
Čo znamená konfundovať?

Čo znamená konfundovať?
zmiasť
prekabátiť
spoločne dotovať
finančne prispieť
Čo znamená akronym?

Čo znamená akronym?
nápis na hrobe
tribunál
skratka
antický pilier
Čo znamená pampúšik?

Čo znamená pampúšik?
sladká šiška
vyvaľkané cesto
ochotné dieťa
tučný chlapec
Čo je to kalambúr?

Čo je to kalambúr?
igelitové vrecko na zvratky
turecké jedlo
hydrant
slovná hračka
Čo je to deziluzionizmus?

Čo je to deziluzionizmus?
rozčarovanie
vyriešenie
ilúzia
hypnóza
Kto je to mizantrop?

Kto je to mizantrop?
ten, kto pohŕda ženami
ten, kto nenávidí ľudí
ten, kto nenávidí iné rasy
ten, kto neverí v lásku
Čo je to konvolút?

Čo je to konvolút?
zvitok historických prameňov
autor expozície
múzejný exponát
hodnosť historika
Čo je to plagiát?

Čo je to plagiát?
propagačný materiál
nelegálna napodobenina
diskreditačný plán
antická nádoba
Najprv musíš odpovedať na otázku
Ďalšia otázka
Predošlá otázka

Výsledok

%
úspešnosť

správnych
odpovedí

nesprávnych
odpovedí

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky?

1. Čo znamená atrofovať?

Čo znamená atrofovať?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ zmenšiť

Správne!Nesprávne!

2. Čo znamená konsolidovať?

Čo znamená konsolidovať?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ uviesť do poriadku

Správne!Nesprávne!

3. Čo znamená konfundovať?

Čo znamená konfundovať?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ zmiasť

VYSVETLENIE
Slovo konfundovať síce lexikálne nabáda na spoločné finančné dotovanie, no bohužiaľ je význam niekde inde.

Správne!Nesprávne!

4. Čo znamená akronym?

Čo znamená akronym?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ skratka

Správne!Nesprávne!

5. Čo znamená pampúšik?

Čo znamená pampúšik?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ sladká šiška

Správne!Nesprávne!

6. Čo je to kalambúr?

Čo je to kalambúr?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ slovná hračka

Správne!Nesprávne!

7. Čo je to deziluzionizmus?

Čo je to deziluzionizmus?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ rozčarovanie

Správne!Nesprávne!

8. Kto je to mizantrop?

Kto je to mizantrop?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ ten, kto nenávidí ľudí

Správne!Nesprávne!

9. Čo je to konvolút?

Čo je to konvolút?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ zvitok historických prameňov

Správne!Nesprávne!

10. Čo je to plagiát?

Čo je to plagiát?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ nelegálna napodobenina

Správne!Nesprávne!

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz