Imunitný systém moderných ľudí vďačí za svoju odolnosť do značnej miery tomu, že sa naši predkovia čas od času neváhali pustiť do sexuálnych dobrodružstiev s neandertálcami. Genetické obohatenie, ktoré kríženie s našimi evolučnými bratrancami prinieslo, nám dodnes pomáha vysporiadať sa s rôznymi druhmi vírusových ochorení. V ľudskom imunitnom systéme zohráva kľúčovú úlohu skupina génov, označovaných skratkou HLA (human leucocyte antigen), ktorá bráni organizmus proti votrelcom, akými sú napríklad vírusy. A práve medzi týmito génmi vidia experti dôkaz medzidruhového párenia, ktoré naši predkovia museli po určitú dobu uskutočňovať. Získanie týchto génov prinieslo populácii, ktorá sa nimi obohatila, výhodu, tvrdia niektorí vedci. Pravekí ľudia žili aj na území mesta Bojnice, ktoré sú vzácnym náleziskom dávneho sveta neandertálcov. V Prepoštskej jaskyni (dnes Múzeum praveku) boli objavené bohaté stopy po pravekom živote. Neandertálski lovci, ktorí tu žili, zanechali po sebe dôkazy v podobe kostí ulovených pravekých zvierat i tisíce kamenných nástrojov, ktoré si vedeli dômyselne zhotoviť. Viac na: www.bojnice.eu

Projekt financovaný z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR.