Bratislava 20. novembra 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)
 
Minimálne jeden zahraničný reťazec pôsobiaci na Slovensku odlieva prostredníctvom transferových platieb časť ziskov do materskej krajiny

Ilustračné foto

Tvrdí to Vladimír Bačišin zo spoločnosti Comeniu Analytica, ktorá v súvislosti s diskusiou o osobitnom odvode obchodných reťazcov analyzovala výročnú správu reťazca, ktorý má centrálu v Nemecku.
„Materská spoločnosť napríklad uzavrela zmluvu o poskytnutí podpory predaja a rozšírenia predajného sortimentu. Je nazvaná ako CORE zmluva, alebo zmluva o poskytovaní služieb medzi matkou a dcérou, pričom znie ako spolupráca a podpora v oblasti internej revízie, systému reportingu, poistenia, reklamy, predaja, školenia vedúcich pracovníkov, podpory informačných technológií. Ďalšie zmluvy sa týkajú používania softvéru, koordinácie účtovníctva, poskytovania služieb, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou, strategického nákupu a marketingu. Ďalší balík zmlúv sa týka účtovníctva, spracovania mzdovej agendy, podpory marketingových aktivít, organizačnej a poradenskej činnosti,“ napísal Bačišin, podľa ktorého slovenská dcérska firma ukladá napríklad aj prebytok hotovosti v materskej spoločnosti.
„Z danej analýzy výročnej správy vyplýva, že firma nevytvára zisky v slovenskej jurisdikcii, ale transferuje ich k materskej firme. Dcérska firma materskej firmy má z danej pozície výhody, ale nevýhody má slovenský daňový systém, ktorému sa čiastočne dcérska firma vyhýba,“ konštatuje Bačišin.
Na transfer kapitálu v prípade zahraničných reťazcov upozorňuje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).
„Nie je vylúčené, že za vysokými obchodnými prirážkami zahraničných reťazcov na Slovensku môže byť ich snaha vyvážať zisky do svojich materských krajín i napriek tamojšiemu vyššiemu daňovému zaťaženiu. Preto v rámci aktuálnej verejnej diskusie navrhujeme Ministerstvu financií Slovenskej republiky, aby v snahe o čistotu podnikateľského prostredia prostredníctvom Finančnej správy SR preskúmalo opodstatnenosť a obhájiteľnosť nákladových položiek zahraničných obchodných reťazcov, u ktorých je dôvodné podozrenie zo znižovania daňovej povinnosti a transferu kapitálu,“ upozorňuje v stanovisku SPPK k osobitnému odvodu obchodných reťazcov.
SPPK je súčasťou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá považuje zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce v navrhovanom znení za neštandardné a aj nesystémové riešenie problémov poľnohospodárstva a potravinárstva. „Považujeme za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských,“ tvrdí AZZZ SR a odporúča do navrhovaného znenia zapracovať relevantné pripomienky podnikateľského sektora.
Analytik obchodu Ľubomír Drahovský považuje predloženie návrhu za neseriózne, pretože sa tak stalo bez riadnej diskusie a pripomienkového konania.
„Cítim za tým snahu obísť odbornú diskusiu so zástupcami obchodu, analytikmi a spotrebiteľskými organizáciami i odbormi, pretože rast cien potravín po prijatí takéhoto zákona by sa priamo týkal ľudí. Čo sa týka transferu kapitálu, ani prvovýroba a spracovatelia neukazujú svoje marže, no od obchodu to požadujú,“ dodal Drahovský.
Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov koaličnej SNS. Návrh je momentálne v druhom čítaní, definitívne by o ňom mal parlament rozhodnúť na svojej nadchádzajúcej novembrovej schôdzi.
 
Príspevok Zahraničný obchodný reťazec v SR má odlievať zisky a vyhýbať sa daniam zobrazený najskôr Hlavné správy.