Brusel 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)

Európska komisia (EK) privítala v pondelok nadobudnutie platnosti smernice EÚ, ktorou sa stanovuje ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov). Nové pravidlá platia od 16. decembra a členské štáty majú dva roky na ich zapracovanie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov

Ilustračné foto

Cieľom smernice je zaručiť vysokú úroveň ochrany informátorov, ktorí oznamujú porušenia právnych predpisov EÚ, stanovením nových noriem pre celú Úniu. Smernica má chrániť oznamovateľov korupčnej a inej trestnej činnosti v širokom spektre odvetví vrátane verejného obstarávania, finančných služieb, bezpečnosti potravín a výrobkov, dopravy, jadrovej bezpečnosti, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa a ochrany údajov.

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti zdôraznila, že whistlebloweri sú odvážni ľudia, ktorí sa neboja odhaľovať nezákonné činnosti, pričom neraz je ohrozená ich kariéra či živobytie. „Robia tak s cieľom chrániť verejnosť pred protiprávnym konaním. Za svoje odvážne činy si zaslúžia uznanie a ochranu. Vyzývam členské štáty, aby nové pravidlá bezodkladne začlenili do svojich právnych systémov,“ uviedla v správe pre médiá.

Nová smernica, ktorá zavádza vysoké normy ochrany v celej EÚ, pokrýva mnoho kľúčových oblastí právnych predpisov EÚ, od tzv. prania špinavých peňazí, ochrany údajov, ochrany finančných záujmov Únie, bezpečnosti potravín a výrobkov až po verejné zdravie, ochranu životného prostredia a jadrovú energiu a bezpečnosť. Komisia však povzbudzuje členské štáty Únie, aby rozšírili pôsobnosť smernice aj na ďalšie oblasti.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj