Náš jazyk je plný zaujímavých ustálených slovných spojení.

Každučký jazyk na svete sa deň čo deň vyvíja a pribúdajú doň nové slovíčka. Slovná zásoba sa najrýchlejšie rozširuje najmä mladým ľuďom, ktorí sú vystavení viacerým vplyvom ako staršia generácia, ale napriek tomu by sme všetci mohli ovládať tradičné slovenské príslovia a porekadlá. Zamysleli sme sa nad tým, či v dnešnej dobe ešte mládež dokáže správne sformulovať príslovia, ktoré by si mohol v minulosti počuť práve z úst tvojich starých rodičov.
 
Tvoji starí rodičia by s najväčšou pravdepodobnosťou nerozumeli, keby si im začal rozprávať so slangom, ale nasledujúce príslovia si už takmer istotne niekedy započul. Otestuj si svoju pamäť aj znalosť ustálených slovných spojení, pretože slovenčina je krásny jazyk a príslovia sa z nej len tak razom nevytratia ani o dvadsať rokov. A tak je lepšie sa s nimi skamarátiť už dnes.

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
chvatná
marná
spratná
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
Veľká
každá
temná
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
lenivo
chamtivo
sebecky
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
Ivona
Kristína
Barbora
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
chúďa
mrcha
múdru
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
skvost
most
hosť
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
dozvieš
naučíš
opýtaš
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
rozprávať
mlčať
argumentovať
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
mnoho
veľa
málo
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
pätách
rukách
ústach
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
ruky
vrecká
gamby
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
rozumu
nápadov
myslenia
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
mláďaťom
teľaťom
dieťaťom
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
dobrá
poľná
jarná
Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?
hory
nory
lesa
Najprv musíš odpovedať na otázku
Ďalšia otázka
Predošlá otázka

Výsledok

%
úspešnosť

správnych
odpovedí

nesprávnych
odpovedí

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz

Ako si odpovedal na jednotlivé otázky?

1. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ chvatná

Správne!Nesprávne!

2. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ každá

Správne!Nesprávne!

3. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ lenivo

Správne!Nesprávne!

4. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ Barbora

Správne!Nesprávne!

5. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ mrcha

Správne!Nesprávne!

6. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ hosť

Správne!Nesprávne!

7. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ naučíš

Správne!Nesprávne!

8. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ mlčať

Správne!Nesprávne!

9. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ veľa

Správne!Nesprávne!

10. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ pätách

Správne!Nesprávne!

11. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ gamby

Správne!Nesprávne!

12. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ rozumu

Správne!Nesprávne!

13. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ teľaťom

Správne!Nesprávne!

14. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ poľná

Správne!Nesprávne!

15. Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

Dokážeš správne doplniť chýbajúce slovo v prísloví?

TVOJA ODPOVEĎ
SPRÁVNA ODPOVEĎ lesa

Správne!Nesprávne!

Zdielať výsledok na Facebook
Opakovať kvíz