Bratislava 26. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/Archív)

Bezpečnostný expert a bývalý šéf slovenských ochrankárov Juraj Zábojník súhlasí s prísnejšími pravidlami, čo sa týka kontroly nad nedostatočne znefunkčnenými zbraňami, pretože v minulosti došlo k teroristickým útokom, pri ktorých boli zjavne použité zbrane skladajúce sa z viacerých cudzích komponentov.
Na snímke bezpečnostný analytik a plukovník v zálohe, bývalý riaditeľ Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misii Juraj Zábojník

“To znamená, že neboli pôvodné od výroby a čo je najhoršie, boli pre tieto účely zadovážené v niektorých prípadoch aj zo Slovenska. Súhlasím so všetkým, čo pomôže spriehľadniť celkovú trajektóriu zbraní. To znamená ich pohyb a hlavne zachovanie si pôvodného stavu, aký mali po tom, čo opustili továrenský pás. Keď to má pomôcť pri objasňovaní trestnej činnosti a určite to prinesie i výsledky, tak je to prirodzene vítaná vec. Samozrejme, taktiež je dôležité, aby sa vymieňali informácie medzi krajinami o každej zbrani, ktorá v rámci EÚ existuje,” povedal pre TASR Zábojník.
“Nesúhlasím však so sprísňovaním pravidiel pri zbraniach kategórie A. Čo to je za dôvod, aby to neohrozilo verejný poriadok a bezpečnosť občanov? Doposiaľ sa na to akože nepozeralo, alebo ako si to máme vysvetliť? Ten, kto vymyslel nezmysel, že na civilné účely nebude možné používať krátke zbrane, tak plače na nesprávnom hrobe. Je potrebné všetko posudzovať na základe zdravého rozumu, a nie na základe záchvatov akútnej dôležitosti, pretože potom je to jasný diletantizmus,” dodal.
Novelizovanú smernicu o strelných zbraniach v utorok 25. apríla schválili členské štáty Rady EÚ. Prísnejšie pravidlá sa budú týkať zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne znefunkčnených zbraní, aké boli využité pri teroristických útokoch v Paríži. Civilisti sa k niektorým typom zbraní už nedostanú.
Schválená smernica ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť nový evidenčný systém na vydávanie a obnovu licencií na držbu zbraní. Jednotlivé zbrane aj ich dôležité súčiastky musia byť označené podľa jednotných pravidiel. Cieľom je, aby bolo možné vystopovať zbrane, aj tie zložené zo súčiastok, použité pri trestných činoch.
Smernica tiež stanovuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby predajcovia okamžite elektronicky zaznamenávali všetky pohyby zbraní. Majú na to slúžiť národné databázy. Legislatíva obsahuje návrh na vytvorenie elektronického systému na výmenu informácií o pohybe strelných zbraní medzi členskými štátmi.
Sprísnili sa pravidlá týkajúce sa znefunkčnených zbraní, ktoré sa v mnohých prípadoch dali ľahko získať a prerobiť na funkčné. Týmto spôsobom sfunkčnené zbrane použili napríklad útočníci pri teroristických útokoch v Paríži.
Na držbu najnebezpečnejších zbraní kategórie A bude potrebná výnimka udelená členským štátom. Pri tejto kategórii sa pravidlá výrazne sprísnili a umožnia kúpu zbrane len v prípade, že to neohrozí verejný poriadok a bezpečnosť.