Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Napriek nedostatočnej schopnosti Slovenska efektívne čerpať eurofondy sa prostredníctvom aktivít samospráv a mimovládnych organizácií darí v integrácii Rómov dosahovať hmatateľné výsledky. V monitorovacej správe, pripravenej pre Európsku komisiu a týkajúcej sa zavádzania opatrení Národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku, to konštatuje konzorcium siedmich mimovládnych organizácií (MVO).

Na snímke Jarmila Vaňová

Ich zástupcovia v správe upozorňujú, že kľúčovým pre zavádzanie integračných politík a konkrétnych opatrení zlepšujúcich život Rómov na Slovensku však naďalej ostáva spolupráca a angažovanosť všetkých aktérov – štátnej správy, obcí a miest, tretieho sektora i samotných Rómov. Jarmila Vaňová z košickej organizácie ROMED to dáva do pozornosti najmä v súvislosti so vzdelávaním. “Obce, kde sú iba tzv. rómske školy, nedokážu samy túto situáciu zmeniť. Výsledkom je, že viac Rómov pracuje, zlepšili si bývanie, ale ich deti nemajú šancu dostať sa na stredné a vysoké školy, kde by dosiahli adekvátne vzdelanie na kvalifikovanú prácu, ktorá je cestou z chudoby,” uviedla.
Zuzana Havírová zo skalického Rómskeho advokačného a výskumného strediska upozorňuje, že vzdelávanie rómskych detí je oblasť, v ktorej naďalej SR fatálne zlyháva. Upozorňuje v tejto súvislosti na to, že ministerstvo školstva nemá žiadny reálny plán, ako situáciu riešiť. “U našich susedov – v Česku a Maďarsku prijali zásadné reformy, či už špeciálneho školstva, alebo vzdelávania v rannom detstve. Slovenské ministerstvo sa týmito skúsenosťami neinšpiruje,” dodala.
Správa sa okrem vzdelávania, riadenia politík začleňovania, čerpania fondov, zameriava i na pretrvávajúci problém volebnej korupcie, diskrimináciu a tiež prípady policajného násilia v rómskych osadách.
Monitorovaciu správu pripravili Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), Človek v ohrození, Komunitné centrum menšín, Roma Media – ROMED, Rómska platforma, Rómske advokačné a výskumné stredisko.
Správa sa zameriava na štrukturálne a horizontálne predpoklady úspešnej implementácie národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku, a to konkrétne na riadenie a celkový rámec verejných politík v tejto oblasti, boj proti diskriminácii a anticiganizmu a na oblasť vzdelávania. Tiež obsahuje dve prípadové štúdie, z lokalít Veľký Krtíš a Hlinné, na ktorých ilustruje potenciál a obmedzenia slovenských integračných politík v praxi. Správa bola pripravená ako súčasť pilotného projektu rómskeho občianskeho monitoringu v 27 krajinách EÚ. Je financovaná Európskou komisiou.
 
Príspevok Za zlepšením života Rómov stoja hlavne samosprávy a mimovládne organizácie, tvrdia mimovládky zobrazený najskôr Hlavné správy.