Domaša 21. septembra2019 (SITA/HSP/Foto:TASR – Milan Kapusta)

Neznalosť a nepochopenie vodohospodárskej problematiky je podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Košice za poukazovaním starostov siedmich obcí z okolia vodnej nádrže Domaša na problémy s nedostatkom vody v tomto vodnom diele. Pri následnej interpretácii to podľa vodohospodárov, ktorých stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca SVP Marián Bocák, vedie k hrubému zavádzaniu verejnosti a k dehonestácii práce vodohospodárskych odborníkov

Na snímke vodná dielo Veľká Domaša

Starostovia obcí Kvakovce, Bžany, Turany n/Ondavou, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Nová Kelča a Holčíkovce vo štvrtok na tlačovej besede poukázali na problémy s nedostatkom vody, ktoré viedli aj k nutnému predčasnému ukončeniu sezóny výletnej lode Bohemia. Listom požiadali ministra životného prostredia Laszlóa Sólymosa o vyvodenie zodpovednosti za stav na vodnom diele a odvolanie vedenia SVP Košice z funkcií. Opierajú sa pritom aj o tri štúdie Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) z roku 2013, ktoré podľa starostov potvrdzujú, že vodohospodársky podnik vôbec nevyhodnocoval zozbierané hydrologické údaje, za nedostatkom vody v Domaši je aj vodná elektráreň v Malej Domaši a najzávažnejším zistením podľa nich je, že z vodnej nádrže Veľká Domaša sa v určitom období nemusí vypúšťať skoro žiadna voda.

Podľa vodohospodárov uvádzané argumenty sú vo všetkých prípadoch vytrhnuté z kontextu a starostovia na nich stavajú svoje laické názory, ktoré sú nepochopením základného fungovania manipulácie vo vodnej nádrži. „Argumenty uvádzané na tlačovej besede sú uvedené bez súvislosti, vytrhnuté z kontextu. Je hlbokým nepochopením prezentujúcich sa, aj keď im to bolo viackrát vysvetľované a je to aj niekoľkokrát uvedené v materiáloch, ktoré vypracoval VÚVH, že každá vodná nádrž má svoj prioritný účel, za ktorým bola budovaná a ten musí plniť a sekundárne funkcie, ktoré sú tam pridružené ako napríklad rekreácia na vodnej nádrži môžu vykonávať iba preto, lebo nevadia prioritnému účelu,“ uviedol hovorca.

Ako dodal, ani v jednej zo štúdii nie je uvedené, že SVP účelovo zle manipulovalo, ale vo všetkých troch materiáloch je zdôrazňované, že prioritný účel nádrže je nadlepšovanie prietokov pod nádržou a protipovodňová ochrana. „Uvádza sa v nej tiež, že nádrž ma viacročný cyklus vyrovnania prietokov, že sa zmenili prítoky do nádrže smerom dole, o veľkom vplyve výparu na výšku hladiny a o potrebe realisticky počítať s tým, že nádrž bude v priemere raz za tri roky poloprázdna,“ upozornil Bocák.

Pri manipulácii s hladinou sa musí podľa vodohospodárov vychádzať zo schváleného manipulačného poriadku, kde je uvedené, ako sa musí manipulovať s objemom v nádrži v zmysle prioritného účelu tak, aby bol zabezpečený dostatočný prietok vo vodnom toku aj pod vodnou nádržou. „SVP je správca vodnej nádrže a koná na základe rozhodnutia štátu prostredníctvom príslušného úradu. Teda to, aký bude odtok z nádrže, je v kompetencii vodoprávneho orgánu a my túto skutočnosť musíme v plnej miere rešpektovať. Napriek tomu, že túto skutočnosť zainteresované strany vedia, sme terčom útokov my,“ dodal Bocák.

Vodohospodársky podnik sa ohradil aj voči tvrdeniu, že o zverejnených materiáloch verejnosť doteraz nevedela. „SVP Košice nikdy nezatajoval spracovanie akýchkoľvek odborných dokumentov a štúdií, ale zároveň ich nemal dôvod prezentovať širokej verejnosti. Každopádne sú k dispozícií aj na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorého boli aj poskytnuté. Tieto dokumenty slúžia výlučne pre prijímanie ďalších postupov,“ reagoval Bocák.

Starostovia upozornili aj na problémovú spoluprácu s vedením štátneho podniku na ďalších projektoch. Pre poukázanie na problémy podľa starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa SVP Košice so starostami nekomunikuje a zámerne im bráni pri schvaľovaní projektov. Týkať sa majú napríklad investície do svahu po zosuve pri budovaní cesty pre záchranné zložky v Kvakovciach, alebo cyklochodníka na Valkove. Ako reagoval Bocák, vodohospodársky podnik nemá dôvod nespolupracovať s obcami okolo vodnej stavby. „Informácia o spevnení brehov pre záchranné zložky je účelová, nakoľko sa nejedná o spevnenie brehu ako to pán starosta prezentoval, ale výstavbu nového móla pre loď prevádzkovanú obcou Kvakovce a to si vyžaduje vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a riadnu projektovú dokumentáciu, ktorá nám bola skompletizovaná len teraz. Nehovoriac o skutočnosti, že záchranné zložky majú k vodnej hladine zabezpečený prístup,“ dodal hovorca vodohospodárov s tým, že na základe opakovaných osočujúcich vyjadrení zvažuje štátny podnik aj podniknutie právnych krokov.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj