K naháňačke v Bratislave prišlo krátko po polnoci kedy hliadka Pohotovostnej motorovej jednotky (PMJ) vykonávala hliadkovú službu na Račianskej ulici. Policajti spozorovali vozidlo BMW v blízkosti Gaštanového hája, ktoré sa pohybovalo neprimerane rýchlo. „Hliadka toto vozidlo chcela zastaviť a vodiča podrobiť kontrole, pričom ako vodič BMW spozoroval vozidlo hliadky PMJ zrýchlil a vysokou rýchlosťou začal unikať v smere von z mesta,“ povedal krajský policajný hovorca v Bratislave Michal Szeiff.

Po opätovných výzvach, na ktoré vodič nereagoval použili policajti streľbu. Až keď dostal šmyk na križovatke Prievozskej ulice a Mlynských nív sa ho podarilo zaistiť. K ďalšiemu prípadu unikajúceho auta prišlo včera po 14.00 hodine v Pezinku. Tam, tentoraz 35-ročný muž unikal na odcudzenom aute smerom na Chorvátsky Grob. Za použitia služobnej zbrane hliadka unikajúce vozidlo nakoniec zastavila na ceste v nezastavanej oblasti medzi obcami Viničné a Pezinkom. K zraneniu osôb v tomto prípade nedošlo.