Blackburn 9. februára 2017 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)

Nemecká spravodajská TV stanica N-TV natočila nedávno reportáž z britského mesta Blackburn, ktorá odhaľuje pravú tvár migrácie a islamizácie spoločnosti

N-TV natočila nedávno reportáž z britského mesta Blackburn

N-TV natočila nedávno reportáž z britského mesta Blackburn

Z reportáže je okrem iného zrejmé, že z cca. 100 000 obyvateľov mesta tvoria už viac ako polovicu moslimovia, ktorí si tam vybudovali tzv. paralelnú spoločnosť a postupne vytláčajú pôvodných Angličanov, buď na predmestia Blackburnu alebo úplne preč z mesta. V Blackburne dnes stojí už 52 mešít, platia islamské pravidlá a hlavné slovo tam
majú starí immámovia. Nehovoriac o tom, že na takýchto miestach automaticky rastie kriminalita.

Pozrite si danú reportáž a posúďte sami

Martin Bago