Český portál Svobodné fórum získal tajnú analytickú správu, ktorú vypracoval pracovník tajnej služby. Správa je z roku 2005. Dôveryhodnosť správy je podopretá množstvom vzájomne do seba zapadajúcich informácií. Redakcia tiež overila, že túto správu poznal jeden z poslancov parlamentu ČR, ktorý prichádzal pravidelne do styku s výstupmi tajných služieb,“ informuje Svobodné fórum.

Správa má dokazovať, že bol napojený na tajnú službu Sovietskeho zväzu. „Náš čelný politik takú vec celkom iste poprie, ale ona, bohužiaľ, celkom jasne vysvetľuje celú jeho podnikateľskú a dosť možno aj politickú kariéru,“ informuje portál s tým, že sa ju rozhodli zverejniť, pretože to považujú za verejný záujem.

V podstatných udalostiach je správa pozoruhodne presná. „Plynie z toho, že kontroverzný a pre náš štát riskantný rozmer Babišovej osobnosti bol významným aj zasväteným ľuďom v Českej republike známy dlho pred jeho vstupom na politickú scénu.“ Správa je veľmi dlhá a miestami ťažko zrozumiteľná.

SPRÁVA