Moskva 15. decembra 2018 (HSP/Foto: Slovenský inštitút)
 
Za účasti slovenského veľvyslanca v Rusku Petra Priputena 12. decembra slávnostné otvorili výstavu mladého slovenského umelca Jakuba Bachoríka. Do galérie Slovenského inštitútu v Moskve si prišli desiatky ľudí pozrieť sochy a obrazy umelca, ktorý predstavuje po dedovi a otcovi tretiu generáciu výtvarníkov

Na snímke príhovor kurátora Martina Ševčoviča. Zľava: Nina Obydina – pracovníčka Slovenského inštitútu Moskva, veľvyslanec SR v RF Peter Priputen, umelec Jakub Bachorík, kurátor Martin Ševčovič a riaditeľ SI Moskva Ján Šmihula

Riaditeľ SI Ján Šmihula vo svojom príhovore uviedol, že ide o poslednú tohtoročnú vernisáž v roku, ktorý sa niesol pre našu krajinu v duchu viacerých okrúhlych výročí významných udalostí, čo sa pochopiteľne odrazilo aj na činnosti SI.
Poukázal na to, že na záver roka, v ktorom sme si o. i. pripomenuli 100. výročie vzniku Československa, 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny, 50. výročie tragických udalostí augusta 1968 a 25. výročie vzniku SR predstavujú diela sochára a maliara Jakuba Bachoríka, ktorý zanecháva v povedomí verejnosti čoraz výraznejšiu pečať.
Prítomným sa zároveň poďakoval nielen za priazeň, ktorú preukazovali Slovenskému inštitútu počas celého roka, ale aj za ich veľký záujem o slovenské umenie a kultúru. Zároveň im zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov.

Na snímke umelec Jakub Bachorík sa podpisuje návštevníkovi vernisáže do katalógu k výstave

Kurátor Martin Ševčovič pripomenul, že Jakub Bachorík patrí do súčasnej mladšej generácie slovenských sochárov, pričom sa vyjadruje prevažne pomocou priestorových zobrazení.
Podčiarkol, že popri obrazoch tvoria primárnu časť na výstave prezentovaných prác bronzové objekty z liateho bronzu, niekedy kombinované s kameňom. Ide o témy inšpirované jednak literárnymi dielami, ako napríklad Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, alebo o tému prostredia, v ktorom autor trávi veľa času a je prepojené na vodu, najmä rieku Dunaj.
Tretím tematickým okruhom, ktorý ovplyvňuje formovanie Bachoríkových artefaktov je jeho rodina.

Na snímke účastníci výstavy

Výstavu Jakuba Bachoríka pod názvom „Príbehy“ si môžu návštevníci galérie Slovenského inštitútu v Moskve pozrieť do 18. januára 2019.
 
Príspevok Výstavu “Príbehy” Jakuba Bachoríka otvorili v Slovenskom inštitúte Moskva zobrazený najskôr Hlavné správy.