Púchov 9. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pixabay)

V začínajúcom školskom roku 2019/2020 sa počet predškolských zariadeniach v Púchove rozšíril na deväť. K siedmim mestským materským školám a jednej súkromnej pribudla cirkevná Materská škola sv. Margity. Jej výstavba trvala štrnásť mesiacov a z pozície zriaďovateľa ju financovala Žilinská diecéza. Celkové náklady na výstavbu novej materskej školy presiahli pol milióna eur

Ilustračné foto

Cirkevná základná škola bola zriadená v Púchove už v roku 2003, o výstavbe predškolského zariadenia v jej tesnej blízkosti sa začalo hovoriť pred štyrmi rokmi. V apríli 2015 mestské zastupiteľstvo vydalo súhlasné stanovisko k zriadeniu Cirkevnej materskej školy sv. Margity, ktoré bolo povinnou prílohou k žiadosti o grant zo štrukturálnych fondov. Celá akcia sa však nakoniec posunula o tri roky, keď sa Žilinskej diecéze podarilo uspieť so žiadosťou hneď v úvodnom hodnotiacom kole výzvy “Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl”. Z Integrovaného regionálneho operačného programu tak diecéza získala na vybudovanie nového predškolského zariadenia nenávratný finančný príspevok vo výške 280 060 eur.

S výstavbou dvojpodlažnej budovy cirkevnej materskej školy začali v júli minulého roku. Celkové náklady predstavovali podľa zmluvy s realizačnou firmou viac ako 523-tisíc, pričom na výstavbu prispievali formou zbierky aj miestni farníci. Počas tohtoročných letných prázdnin sa podarilo materskú školu dostavať a 2. septembra v nej otvorili dve triedy, ktoré aktuálne navštevuje 31 detí. “Keďže materskú školu sme postavili v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, pre budúci školský rok budeme prijímať ďalšie deti, aby sme naplnili avizovanú kapacitu škôlky 44 – 48 detí v dvoch triedach,” skonštatovala riaditeľka Ľubica Mišíková, ktorá je zároveň aj riaditeľkou susednej cirkevnej základnej školy. Materská škola sv. Margity je síce samostatným subjektom, ale podľa Mišíkovej by sa v blízkej budúcnosti mali obe školské zariadenia spojiť pod spoločný názov ZŠ s MŠ sv. Margity.

Novú cirkevnú materskú školu v Púchove prišiel dnes predpoludním posvätiť žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. “Veľmi sa teším, že výchova sa tu bude môcť začať už od malých detí a budú sa postupne učiť žiť, aby boli plnohodnotnými ľuďmi po každej stránke. Aj po stránke ľudskej, aj po stránke duchovnej, ktorá nás posilňuje a posúva dopredu,” uviedol krátko po prestrihnutí slávnostnej pásky žilinský biskup Tomáš Galis.

Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani farár Michal Keblušek, ktorý v púchovskej farnosti pôsobil sedemnásť rokov. “Najskôr ma oslovili rodičia, že by boli radi, ak by k cirkevnej základnej škole pribudla aj materská škola. Trochu sme sa tej myšlienky báli, lebo to nie je jednoduchá záležitosť… Som veľmi rád, že nakoniec sa nám dielo podarilo a považujem to doslova za zázrak,” vyjadril svoje pocity po posviacke materskej školy Michal Keblušek, ktorý dnes pôsobí vo farnosti Strečno.

Novootvorená materská škola v Púchove je v poradí druhým samostatným predškolským zariadením v správe Žilinskej diecézy. Už štvrtý rok prevádzkuje diecéza podobnú materskú školu v Považskej Bystrici. Okrem nich je Žilinská diecéza zriaďovateľom spojených škôl v Novej Dubnici, Martine a Dubnici nad Váhom, ktorých súčasťou je aj materská škola.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj