Bratislava 27. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)
 
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal – je názov posolstva Svätého Otca Františka na Svetový deň chudobných, ktorý budeme tento rok sláviť 18. novembra 2018 (v 33. nedeľu cez rok). Vychádza zo siedmeho verža Žalmu 34. Pápež František text podpísal symbolicky 13. júna, v deň spomienky na sv. Antona Paduánskeho, patróna chudobných. Upriamuje v ňom pozornosť na tri slovesá: „volať“, „odpovedať“ a „oslobodiť“. Slovenský preklad posolstvo prináša na svojej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska.

Na snímke pápež FRantišek


“Pozývam spolubratov biskupov, kňazov a zvlášť diakonov, na ktorých boli vložené ruky na službu chudobným, spolu so zasvätenými osobami a mnohými laikmi a laičkami, ktorí vo farnostiach, združeniach a hnutiach robia odpoveď Cirkvi na volanie chudobných hmatateľnou, aby tento svetový deň prežívali ako privilegovaný okamih novej evanjelizácie. Chudobní nás evanjelizujú, pomáhajú nám každý deň objavovať krásu evanjelia. Nedopusťme, aby táto príležitosť milosti vyšla naprázdno. Cíťme sa všetci v tento deň ako ich dlžníci, pretože keď k sebe navzájom vystierame ruky, uskutočňuje sa spásne stretnutie, ktoré podopiera vieru, robí činnou lásku a umožňuje, aby nádej bezpečne napredovala po ceste k Pánovi, ktorý prichádza,” prihovára sa v posolstve pápež František. Záujemcovia ho nájdu https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-chudobnych-2018.
Tento rok budeme sláviť druhý Svetový deň chudobných. Tento deň je naplnením želania pápeža Františka, ktoré vyjadril na konci Jubilejného roka milosrdenstva, kedy celé kresťanské spoločenstvo pozval podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.

Príspevok Vyšlo posolstvo Svätého Otca na Svetový deň chudobných v slovenčine zobrazený najskôr Hlavné správy.