Luxemburg 2. apríla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR – Michal Svítok)

Výrobné ceny v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) vo februári 2020 (mesiac pred tým, ako členské štáty začali zavádzať ochranné opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu) klesli v porovnaní s januárom zhodne o 0,6 %. Ukázal to prvý odhad Eurostatu, štatistického úradu EÚ

Ilustračné foto

Na ilustráciu, v januári 2020 vzrástli výrobné ceny v eurozóne aj v EÚ medzimesačne o 0,2 %.

V medziročnom porovnaní sa ceny hotových produktov vo februári 2020 znížili v eurozóne o 1,3 % a v EÚ o 1 %.

K medzimesačnému poklesu výrobných cien v eurozóne prispelo najmä zníženie cien v energetickom sektore o 2,3 %. V prípade polotovarov klesli ceny o 0,2 %. Na druhej strane, ceny kapitálových produktov vzrástli o 0,1 % a tovarov v dlhodobej aj krátkodobej spotreby o 0,2 %. Ceny v priemysle eurozóny bez energií zostali vo februári stabilné.

V EÚ sa vo februári tiež najviac znížili ceny v energetickom sektore, a to o 2,4 %, po ktorých nasledovali ceny polotovarov (-0,2 %), zatiaľ čo v prípade kapitálových produktov a tovarov krátkodobej spotreby vzrástli o 0,1 % a tovarov dlhodobej spotreby o 0,3 %. Ceny v priemysle EÚ bez energií tiež stagnovali.

Spomedzi štátov EÚ zaznamenali najväčší medzimesačný pokles výrobných cien vo februári v Dánsku (-2,2 %), Španielsku a Portugalsku (v oboch -1,3 %). Naopak, najvyšší rast nahlásili Slovensko (o 2,2 %), Írsko a Cyprus (v oboch o 0,2 %).

V medziročnom porovnaní sa v eurozóne vo februári znížili výrobné ceny v energetickom sektore o 6,5 % a ceny polotovarov o 1,2 %. Ceny kapitálových produktov pritom vzrástli o 1,2 %, tovarov dlhodobej spotreby o 1,4 % a krátkodobej spotreby o 2,4 %. Ceny v priemysle eurozóny bez energií stúpli o 0,5 %.

V EÚ klesli ceny v energetike medziročne o 5,9 % a polotovarov o 1,2 % a vzrástli o 1,2 % v prípade kapitálových produktov, o 1,5 % v prípade tovarov dlhodobej spotreby a 2,7 % v prípade tovarov v krátkodobej spotreby. Ceny v priemysle EÚ bez energií sa zvýšili o 0,6 %.

Najstrmší medziročný pokles výrobných cien mali vo februári v Dánsku (-5,7 %), Estónsku (-4,7 %) a Taliansku (-3,8 %), zatiaľ čo najvyšší nárast bol zaznamenaný v Rumunsku (3,4 %), Maďarsku (3,3 %) a Bulharsku (3 %).

Na Slovensku výrobné ceny vo februári medziročne vzrástli o 2,9 %.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj