Bratislava 27. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván,Branislav Račko)
 
Čoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávame výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o 10-20 % nižšia úroda ako vlani

Ilustračné foto

„Zemiaky sú tradičnou komoditou, ktorá sa na Slovensku pestuje dlhé roky. Poľnohospodári sa však musia pripraviť na klimatické zmeny, ktoré so sebou budú prinášať čoraz väčšie výkyvy počasia. Či už ide o pestovateľov zemiakov alebo akýchkoľvek poľnohospodárov. Dôležité bude investovať do závlahových zariadení a zamerať sa aj na diverzifikáciu pestovaných komodít na Slovensku,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná

Na Slovensku sa tento rok podľa štatistických údajov pestujú konzumné zemiaky na výmere 7 870 ha. Situácia v jednotlivých lokalitách územia je vzhľadom na podnebné pásmo veľmi rozdielna.
Pokiaľ boli zemiaky v najteplejších oblastiach Slovenska vysadené skoro, v podmienkach so závlahou sa vyhli neskorším vysokým teplotám a najmä skoršie odrody s dobrou dynamikou narastania hľúz priniesli skorú a aj dobrú úrodu. Neskôr vysadené zemiaky, s dlhšou vegetačnou dobou sa dostali do obdobia vysokých teplôt, s vysokým výskytom škodcov, prenášačov chorôb. Napriek intenzívnej závlahe pri vysokých denných (nad 26°C) i vysokých nočných teplotách (nad 14°C) zemiaky prestali rásť, prírastky na úrode boli takmer nulové.  Naviac, v teplej pôde hrozí novým hľuzám prehriatie a následne zhoršenie vonkajšej a najmä vnútornej kvality hľúz.
V chladnejších oblastiach, kde sú teplotné podmienky pre vegetáciu zemiakov prirodzene lepšie, trpeli zemiaky v prvej polovici vegetácie nedostatkom zrážok. Od polovice júna sa situácia vo viacerých regiónoch výrazne zlepšila najmä kvôli výdatným zrážkam. Preto už pri prvých výkopových skúškach, ktoré zrealizovali pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) na skúšobnej stanici v Spišskej Belej k 10. júlu bol možný pozorovať rýchly nárast hľúz s veľmi dobrou úrodou. Na druhej strane, júnové sucho zredukovalo deklarované počty hľúz u jednotlivých odrôd o  20-30 %. „V podmienkach so závlahou predpokladáme porovnateľné výsledky s rokom 2017.  Na lokalitách bez závlah sú pestovatelia  zemiakov závislí najmä na lokálnych zrážkach, ktoré nepokrývajú celé územie, a preto možno očakávať menej vyrovnané úrody, s variabilnou kvalitou, tvarom i veľkosťou hľúz. V chladnejších lokalitách Slovenska očakávame v porovnaní s teplejšími lokalitami bez závlahy lepšie úrody i vyššiu vnútornú kvalitu hľúz,“ vysvetlil rozdiely v úrode Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Za posledných 20 rokov bola najnižšia úroda v roku 2010 (11,45 ton na ha), naopak, najvyššia vlani (23,33 ton na ha).
 
V zmysle Vyhlášky MPRV SR o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich sa zemiaky delia na varné typy:

  • Varný typ A : zemiaky pevné, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla.
  • Varný typ B : zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako samostatná príloha jedla.
  • Varný typ C: zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla, na výrobu výrobkov zo zemiakov, napríklad ako kaša, alebo zemiakové cesto.

Redakciu informovala Zuzana Peiger Ačjaková, štátny radca, odbor komunikácie a marketingu MPRV SR.
 
Príspevok Výkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac zobrazený najskôr Hlavné správy.