Nitra 11. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa dnes, v stredu 11. apríla 2018, stretli na spoločnom plenárnom zasadnutí členovia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie (ČBK). Prijali vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení.

Ilustračné foto

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie
V tomto roku si pripomíname 25. výročie založenia našich biskupských konferencií, 25. výročie vzniku našich štátov a 100. výročie vzniku Československej republiky. Máme úctu k spoločným dejinám a sme vďační Pánu Bohu za každé dobro, ktoré vzišlo zo spoločenstva našich národov a za pretrvávajúcu vzájomnú spoluprácu medzi našimi krajinami a biskupskými konferenciami.
Spája nás spoločná minulosť, počas ktorej sme zápasili aj za náboženskú slobodu a občianske práva. Na útlak a obete mnohých kresťanov nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozpoznať nové ideológie a brániť skutočné hodnoty.
Naše cirkvi stoja pred výzvou, ako v tejto situácii nanovo ohlasovať a žiť Evanjelium Ježiša Krista a brániť dôstojnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť; úctu k manželstvu ako zväzku muža a ženy a úctu k rodine.
Poslušnosť voči evanjeliovým hodnotám nás vyzýva k zápasu o skutočne slušnú spravodlivú spoločnosť, v ktorej odmietame korupciu a nespravodlivosť a usilujeme sa o úctu a pomoc starým, chorým a cudzincom.
Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Boha – Darcu života.
 

Príspevok Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie zobrazený najskôr Hlavné správy.