Bratislava 24. marca 2019 (HSP/Foto:NAJ)
 
Strana NAJ sa na rokovaní v Poproči pri Košiciach dohodla na spoločnom postupe vo voľbách do európskeho parlamentu (ďalej len „EP“). Lídrom strany do EP je Branislav Grimm (učiteľ a bývalý primátor Senice), č.2 má Ľubomír Moravčík (bývalý futbalový reprezentant SR)

Strana NAJ požiada v najbližších dňoch o členstvo v európskej frakcii ECR – Európski konzervatívci a reformisti. Chceme ostať členom v EÚ, ale obhajovať záujmy Slovenska intenzívnejšie ako to bolo zvykom doteraz.
Našim európskym cieľom je vyrovnávať regionálne rozdiely na Slovensku a zvyšovanie životnej úrovne. Budeme bojovať za minimálny európsky dôchodok pre našich dôchodcov. Vyše 110 tisíc dôchodcov na Slovensku majú naďalej starobný dôchodok pod hranicou 306 eur mesačne. Táto skutočnosť je alarmujúca. Strana NAJ má preto v programe presadzovanie minimálneho dôchodku vo výške 550 eur na Slovensku.
Čo sa týka európskej minimálnej mzdy, uprednostňujeme „rakúsky model“, ktorý znamená zvyšovanie minimálnej hodinovej mzdy podľa odvetvia hospodárstva tak, aby sme nezlikvidovali firmy v menej solventných oblastiach ako je napr. gastronómia, hotelierstvo a pod. Minimálna mzda sa tak bude zvyšovať rozdielne podľa odvetvia hospodárstva po odsúhlasení kolektívnej zmluvy medzi štátom a príslušným zväzom, ktorý zastupuje firmy v danom odvetví.
Strana NAJ požiada Donada Tuska (prezidenta európskej rady), aby BREXIT Veľkej Británie bol skutočne ukončený najneskôr 22. mája 2019, teda tesne pred konaním sa volieb do európskeho parlamentu v 27  štátoch EÚ. V opačnom prípade by sa museli konať voľby do EP aj vo Veľkej Británii – pokiaľ by ostrovný štát ostal riadnym členom EÚ. BREXIT je potrebné definitívne ukončiť, aby sa EÚ mohla venovať novým a  dôležitejším témam.
NAJ v prípade zvolenia svojich kandidátov do EP sľubuje pravidelné informovanie slovenskej verejnosti a reportáže vystúpení poslancov NAJ v pléne v Štrasburgu.
Viktor Béreš predseda strany NAJ
 
Príspevok Vyhlásenie kandidátov na poslancov NAJ do európskeho parlamentu zobrazený najskôr Hlavné správy.