Bratislava 16. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR–František Iván)

Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v novembri tohto roka dosiahol 18,9 milióna eur. Medziročne je to menej o 0,21 percenta, respektíve zhruba o 40 tisíc eur, a to pre nižší počet pracovných dní. Príjmy z mýta za jedenásť mesiacov 2019 predstavovali 206,15 milióna eur, oproti rovnakému obdobiu vlani vzrástli o 3,4 percenta, alebo o 6,87 milióna eur. Ako v pondelok informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s. v tlačovej správe, nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roka do konca novembra získalo 35 206 vozidiel nad 3,5 tony, z toho 24 556 je zo Slovenska

Ilustračné foto

Na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v novembri vybrali na mýte 12,95 mil. eur a za jedenásť mesiacov 140,01 mil. eur, čo je medziročne viac o 3,7 %. Uhradené mýto na cestách prvej triedy v jedenástom mesiaci dosiahlo 5,95 mil. eur a od začiatku roka do konca novembra 66,09 mil. eur, medziročne je to viac o takmer 3 %.

Na celkovej sume vybraného mýta v novembri mali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia podiel 47,9 %. „Dňom s najvyšším výberom mýta v mesiaci bol 4. november so sumou 889 271 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri priemerne 39 566 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 3 932 vozidiel (o 9 %) menej ako v októbri,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR SkyToll-u Anton Bódis. V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru zaregistrovaných 276 941 palubných jednotiek. Oproti októbru ich počet vzrástol o 215 kusov, vozidlá zo zahraničia využívali 73,8 % z celkového počtu palubných jednotiek.

„Mobilné jednotky vynucovania v novembri na vymedzených úsekoch ciest riešili 502 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 5 196 eur,“ priblížil Bódis. Počet prípadov porušenia zákona o výbere mýta za jedenásť mesiacov roka dosiahol 5 882, medziročne klesol o 5 %. Dodatočne vybrané mýto od januára do novembra bolo v objeme 66 857 eur, v porovnaní s vlaňajškom je to menej o 6,3 %.

SkyToll prevádzkuje systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s NDS ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať systém do roku 2022.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu. „Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyToll-u dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %),“ uviedol NKÚ v záverečnej správe o kontrole elektronického výberu mýta. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta bol 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné. Úrad tiež poukázal na značnú výšku provízie sprostredkovateľa Paywell, a. s., za platby palivovými kartami, ktoré boli najčastejším spôsobom platby mýta. Za roky 2010 až 2018 tieto provízie dosiahli 76 mil. eur. „Rôzne spôsoby navyšovania ceny za mýtny systém spôsobia, že konečná cena bude v porovnaní s pôvodnou výrazne vyššia. Národná diaľničná spoločnosť do konca roka 2018 zaplatila takmer 870 mil. eur, z toho až 760 mil. eur tvorili platby firme SkyToll, čo bolo o 44 mil. eur viac ako bola predpokladaná cena celého kontraktu, ktorý sa má ukončiť v roku 2022,“ upozornil NKÚ. NDS podľa zmluvy so SkyToll-om z roku 2009 mala za mýtny systém do roku 2022 zaplatiť 716 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj