Bratislava 19. novembra 2018 (HSP/Foto:Flickr)
 
Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 7.11. – 14.11.2018 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia

Prezidentský palác

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: “Prezidentské voľby budú na Slovensku na jar na budúci rok. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?” (Respondentom bol predložený zoznam s menami možných prezidentských kandidátov. Zoznam mien náhodne rotoval.)
27,4% odpovedalo neviem a 9,3% respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. Ostatných 63,3%2 respondentov (Tento údaj NIE JE odhadom predpokladanej účasti na voľbách. Údaj udáva percento respondentov, ktorí zo zoznamu vybrali konkrétne meno) – rozhodnutých voličov – rozdelilo svoje preferencie nasledovne:
 

 
Príspevok Volebné preferencie možných prezidentských kandidátov. Trojka sa dostáva do vedenia zobrazený najskôr Hlavné správy.